Finne-arving beskyldes for kunst-juks

Et drøyt år etter Ferdinand Finnes død sendes nye serier av hans grafikk ut på markedet. På bladene er kunstnerens signatur erstattet av et stempel til forveksling likt signaturen, uten at det opplyses om det. Bak de nye seriene står Finnes nære venn, biograf og livsarving Thore J. Elton.

Thore Elton beklager og forsvarer

I gallerikretser karakteriseres strømmen av opptrykk til høy pris som alt fra «etisk overtramp» til «forkastelig undergraving av markedet for Ferdinand Finnes kunstverk».

Stemplet

Det var gallerieier Reidar Osen ved Galleri Nygaten i Bergen som for to uker siden reagerte da en kunde ville selge et Finne-trykk som var stemplet i stedet for signert.

Osen, som kjente Ferdinand Finne i årevis og har landets største Finne-samling, satte i gang undersøkelser, og fant flere Finne-bilder til salgs i Molde Kunstforening.

Motivene var kjente og har til dels vært utsolgt i flere år, men disse «identiske» bildene stammet fra nye opplag.

Da Osen kjøpte noen av disse bildene for å ha bevismateriale, fikk han opplyst at de var produsert like før Finne døde og at Finne hadde vært for svak til å signere dem.

Det ble ikke opplyst at signaturen var erstattet med et stempel.

Masseproduksjon

Reidar Osen oppsøkte Ferdinand Finnes faste trykkere i Barcelona og Roma. Da han spurte om det fantes ledig kapasitet, var svaret at verkstedene ville være opptatt i månedsvis med trykking av Finne-grafikk på oppdrag fra Finnes arvinger.

Osen dokumenterte sine funn på video, og hans avsløringer lå til grunn for et lengre innslag på TV2-nyhetene i går kveld.

Reidar Osen og hans kollega ved Grev Wedels Plass Auksjoner AS i Oslo, Hans Richard Elgheim, er opprørte over hvordan Thore J. Elton forvalter Ferdinand Finnes kunstarv og ettermæle. De påpeker at den tvilsomme praksisen undergraver hele tilliten til grafikkmarkedet, og frykter at mange nå lures til å kjøpe Finne-bilder i den tro at prisene vil øke, mens det motsatte vil skje når nye store serier sendes ut på markedet.

Osen frykter at Elton ønsker å masseprodusere omtrent alt Finne laget, noe som vil gi ham en gevinst på mange millioner kroner, men totalt rasere markedet for Finne-grafikk.

Økokrim er koblet inn i saken. Dagbladet får bekreftet av Kåre Didriksen at Økokrim har mottatt henvendelse fra et politidistrikt om forholdet, men han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer i øyeblikket.

TRYKKER MER: Thore J. Elton vedgår at det er gjort feil, men fortsetter å trykke opp nye opplag av Ferdinand Finnes kunst.