Finne godkjente stempling

Bare noen uker før Ferdinand Finne døde, utstedte han ekthetsbevis til en serie grafiske blad hvor hans underskrift var påstemplet. Stempelet hadde han, ifølge ham selv, fått laget personlig.

Grums i grafikkens gråsone

Vurderer å stoppe utstillingen

Dagbladet er kommet over en spesiell grafisk serie av Ferdinand Finne, påtrykt hans signatur - med hans egen godkjennelse.

Stempelet ble også laget til en spesiell anledning. Ferdinand Finne var med i Frimurerlogen, og donerte i november 1999 en serie grafiske blad til sine brødre i St. Johanneslogen i Oslo.

Ekthetsbevis

Men 2. desember, bare uker før han dør, skriver Finne fra sitt sykeleie på Diakonhjemmets sykehus: «Da min helsetilstand, på grunn av en større alvorlig hjerneblødning, i skrivende stund ikke er hva den burde være, er jeg ikke i stand til å kunne følge opp den videre trykkeprosess.»

Med hvert enkelt bilde følger det med et nummerert ekthetsbevis, hvor han forklarer at Thore J. Elton - som også er frimurer - «gjennom sin tilstedeværelse i Roma under arbeidet, vil kunne innestå for kvaliteten og ektheten av det enkelte blad».

Brevet bærer en kopi av Finnes egen underskrift, som tydelig bærer preg av at han er sliten. Elton har også underskrevet, men med kulepenn.

Laget personlig

I ekthetsbeviset som går til de frimurerbrødre som kjøper det grafiske bladet, skriver han også at det er sykdommen som hindrer ham i å signere, og at han derfor har fått laget et underskriftsstempel:

«Han (Elton, red.anm.) har dessuten fått ansvaret for å godkjenne det enkelte blads kvalitet og ekthet, slik at han derigjennom kan nummerere hvert enkelt bilde, samt stemple det med min underskrift, med et stempel jeg personlig har fått laget.»

Bildet er en ren gave til frimurerne. Bildet Dagbladet har sett ble solgt for 1800 kroner. Inntektene fra salget skal gå inn i kassa til frimurerne, og Finne setter bare én betingelse for hva pengene skal brukes til:

«Det er samtidig mitt ønske at det hvert år, så lenge det finnes midler igjen fra gaven, skal serveres alle søilebrødrene et ekstra glass god vin på Søilenes høytidsdag. Denne vinen skal drikkes spesielt for å påminne brødrene om betydningen av medbroderlig hengivenhet, omsorg og nestekjærlighet.»

Hos Reidar Osen i Galleri Nygaten i Bergen har telefonen de siste dagene knapt vært stille etter at han gikk ut med nyheten om at det finnes nytrykte serier med påstemplet signatur av Ferdinand Finne, gjort etter hans død. Osen blir svært overrasket når Dagbladet forteller ham om frimurerbildene.

- Ekstraordinært

- Dette er noe helt ekstraordinært. Det er overhodet ikke noe Finne har gjort før. Jeg har aldri hørt om dette bildet. Men denne godkjennelsen for dette ene trykket er gjort noen uker før han døde, og det er jo ikke solgt på et åpent kommersielt marked. Det er en stor gave fra Ferdinand, og 379 bilder er et uvanlig høyt opplag til Finne å være, sier Reidar Osen.

Han understreker at dette må ha vært et særdeles spesielt engangstilfelle, når Finne selv får i stand og godkjenner et signaturstempel.

- Det gir likevel ikke Elton noen grunn til å fortsette å bruke stempelet, mener Reidar Osen.

Thore J. Elton ønsker ikke å kommentere om stempelet som ble brukt til frimurer-bildene er det samme som er brukt seinere, og henviser til sin advokat Jarl Borgvin Dørre.