KLIMA: Bru og Astrup mener regjeringen Solberg har levert på klima- og miljøpolitikken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
KLIMA: Bru og Astrup mener regjeringen Solberg har levert på klima- og miljøpolitikken. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Klima om miljø:

Fire år med formidabel klimapolitikk

Denne regjeringen har levert på klima- og miljøpolitikk, og vil levere i fire år til om velgerne ønsker det.

Meninger

Anders Bjartnes utfordrer i Dagbladet (6. aug.) Høyre og Ap til å gjøre en større forskjell i verden på klimafeltet. Det er en utfordring vi har levert på i fire år.

Med Høyre, Frp, V og KrF går nemlig utslippene i Norge nedover, 1 prosent ned fra 2015-16, og 3,6 prosent ned i utslipp fra veitrafikken. Klima- og energifondet i Enova ble økt til 62,75 milliard. kr i 2016. Bevilgningene til jernbane er økt med 57 prosent siden 2013. Innen 2020 vil det kunne være mer enn 50 batteriferjer, og det bygges utlandskabler slik at vår fornybare kraft kan være en del av det grønne skiftet i Europa.

Vi har styrket innsatsen både nasjonalt og internasjonalt mot marin forsøpling, det bygges mer ny fornybar kraft i Norge enn på 25 år. Vi har forbudt oljefyr i bygg, og videreført elbilfordelene. Og vi har gått inn i en avtale med EU om å kutte 40 prosent i utslipp i 2030 – en avtale Ap og Sp sår tvil om å binde seg til dersom de kommer i regjering. Da har vi ikke engang nevnt det viktigste klimapolitiske tiltaket: Parisavtalen.

Med andre ord, regjeringen har levert. Og om velgerne ønsker det 11. september, skal vi fortsette med det. Vi har programfestet at vi skal være et lavutslippssamfunn innen 2050, og i vårt program er det en rekke nye tiltak som vil gi grønn vekst i Norge. Vi vil satse stort på bio- og sirkulærøkonomi og erstatte fossile energikilder med fornybare. Vi har en nullutslippsvisjon for transportsektoren, og vi vil erstatte fossil energi med fornybar. Vi vil jobbe for mer klimavennlige bygg og mer bærekraftig jordbruk, og for naturmangfoldet i Norge.

Vi ser gjerne at klimadebatten tar mer plass i valgkampen. For her har vi levert– og vil levere i fire år til om velgerne ønsker det.