First House og Aftenposten er ikke enige - møtes i PFU

Harald Stanghelles «gode, men ubekreftede rykter».

PFU-SAK: Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten er klaget inn for Pressen Faglige Utvalg (PFU) etter en aviskommentar. Saken behandles på tirsdag.. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
PFU-SAK: Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten er klaget inn for Pressen Faglige Utvalg (PFU) etter en aviskommentar. Saken behandles på tirsdag.. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

(Dagbladet):  I mai skrev Harald Stanghelle i Aftenposten en kommentar hvor han dro inn First House-topp Morten Wetland som en mulig aktør i en svertekampanje mot Nobel-sjef Thorbjørn Jagland.

Kommentaren fikk stor oppmerksomhet, og First House sa tidlig at de ønsket å klage inn Aftenposten til Pressens faglige utvalg (PFU). 

I juni mottok PFU klagen fra First House på politisk redaktør Harald Stanghelles kommentar «På svertetokt for kineserne?».
 
Grunnlaget for klagen er at kommunikasjonsbyrået mener Aftenposten bryter god presseskikk på to punkter, både i kravet til samtidig imøtegåelse (punkt 4.14 i Vær varsom-plakaten) og til kildekritikk (punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten) ved framsettelse av sine påstander.

Ulikt syn Partene har forsøkt å komme fram til en minnelig ordning, men forsøkene har strandet. 

Ansvarlig redaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, bekrefter overfor Dagbladet at det har vært dialog mellom partene.

- Vi har vel møttes og snakket sammen og blitt enige om at vi ønsker denne saken prøvd for PFU, sier han. 

Han ønsker ikke å gå inn på hva partene har snakket om.

- Vi har blitt enige om å ikke komme inn på innholdet i møtet. Det var et godt og konstruktivt møte, men vi har et ulikt syn på deler av denne saken og da havner den hos PFU. 

- Prinsipielt viktig sak Administrerende direktør i First House, Per Høiby, ønsker heller ikke å utdype innholdet i dialogen.

- Men man kan si at vi kom fram til at det var for stor avstand i hvordan man så på realitetene i saken. Begge partene synes at det er greit at PFU får det endelige ordet. Dialogen med Aftenposten har vært ryddig og god, sier han til Dagbladet. 

Klageorganet vil behandle saken på tirsdag. Både Hansen og Høiby mener dette er en prinsipielt viktig sak.

- Den handler om rammene for den subjektive kommentarjournalistikken og hvorvidt den kan være noe friere enn nyhetsjournalistikken. Derfor er det en interessant og viktig sak. Jeg har lagt mye arbeid i denne saken og begrunnelsen og ser fram til behandlingen, sier Hansen.

- Tradisjonelt har den subjektive kommentaren stått friere og fungert som en ventil i den offentlige debatten. Jeg mener at det vil være uheldig om rammene blir snevret inn. Men det er vanskelig å overskue konsekvensene nå.

Forventer god diskusjon Høiby mener vi vil få et prinsipielt skifte hvis ikke saken havner i deres favør.

- På hvilken måtte vil vi få se et skifte?

- Vi går ikke noe mer inn på det. Jeg tror at nå overlater vi saken til PFU og avventer deres behandling på tirsdag. 

- Hvilke forventninger har dere til PFU-behandlingen? 

- Vi har forventninger om at det blir god diskusjon og en seriøs behandling. Det er vel ingen hemmelighet at vi håper at saken heller i vår favør.

- Uheldig ordvalg Hansen har tidligere gått ut og beklaget ordvalget «ubekreftete rykter», men står ellers inne for innholdet i kommentaren.

- Realitetene bak er at det var en kilde. Det var et uheldig ordvalg, men det slår tilbake på oss. Vi har gjort det litt vanskelig for oss selv.  
Utover dette mener Hansen kommentaren ikke har overskredet grensene for god presseskikk.

-Det er tøffe uttalelser, men det er innenfor det vi må kunne tåle.

- Må være armslag Kommentarforfatter Harald Stanghelle ønsker ikke å gå inn på hvorvidt han mener kommentaren hans hører hjemme i PFU.

- Det ligger i klageordningen at det er den som klager som må definere hva som er PFU-mat. Den retten har alle som er berørt, og selvfølgelig også First House. Jeg synes det er helt unaturlig at jeg kommer med mine og Aftenpostens argumenter på innholdet i klagen et par dager før den skal behandles, sier han. 

Stanghelle ønsker heller ikke å gå inn på hvilke konsekvenser en eventuell PFU-fellelse vil få, men sier på generelt grunnlag at han er opptatt av at det må være et stort armslag for den meningsbærende journalistikken:

- Den er i sin natur subjektiv. Den kan være hardtslående, den kan oppleves som urettferdig, den kan være provoserende, men alt dette er nødvendig for å ha den viktige kritiske åpenheten i samfunnsdebatten, spesielt i når det gjelder sterke og mektige aktører.