Fisk og geopolitikk

Finanskatastrofen på Island begynte med fisk. Neste akt handler om geopolitikk. Den norske regjeringen må velge en tydeligere kurs.

Bente Aasjord, skribent

i et debattinnlegg i Dagbladet

«Artikkelen tegner et i overkant unyansert og negativt bilde av privatisering av fiskerettigheter. Det finnes tross alt mange suksesshistorier også. Det er ikke nødvendigvis slik at privatisering er roten til alt ondt.

IJ

«Det hele høres ut som tulipankonkursene i Holland på 1600-tallet... igjen!

Shub«Island er ikke eksotisk nok til å gi norske politikere glans som verdensreddere, og Støre tror ikke på Russland som geopolitisk stormakt med ambisjoner og interesser! Norges opptreden, for ikke å snakke om Englands, er skammelig.

NN«Det finnes overhodet ikke noe positivt ved privatisering av nasjonale ressurser. De bør og skal forvaltes til det beste for fellesskapet. I Island har kvotene blitt delt ut til individer som siden har solgt disse videre og dermed rasert hele kystsamfunn for egen vinnings skyld.

BB«Vi bør passe på her hjemme. Utenlandske spekulanter har hatt våre elver og kilder i sikte lenge. Store konserner har allerede sneket seg inn og lurt til seg gode kontrakter som går over lang tid.

Thomas R«Norge bør gi Island all den hjelpen de trenger. Det er skremmende at man lar Russland sko seg på denne krisa.

Gander Tjallsen