Fiskefarse på museum

«Mord på gullfisk» sto det forleden med krigstyper på forsiden av danske Ekstra Bladet. I undertittelen kunne den københavnske tabloidavisa videre melde at politi var involvert i dette dramaet, som hadde funnet sted på et kunstmuseum.

  • Kunstmuseet Trapholt i den danske byen Kolding er åstedet for denne saken, som Ekstra Bladet og andre aviser har blåst opp fra akvarieformat til landsdekkende pressestorm. Bakgrunnen for «forbrytelsen» var at den dansk-chilenske kunstneren Marco Evarissti hadde laget en installasjon til museets utstilling «Eye-go-black». Der svømte ti gullfisker omkring i like mange kjøkkenmaskiner med strømmen tilkoblet, mens bryterne på maskinene var slått av.
  • Ideen bak installasjonen er selvfølgelig å utfordre og tvinge publikum til å reflektere over situasjonen som et etisk dilemma: Vil man la seg lokke til å trykke på bryterne - og dermed drepe fiskene - eller ikke. Museumsdirektør Peter Meyer var imponert over at Evarissti kunne skildre et slikt valg over liv eller død med så enkle midler, men det er en ganske enkel provokasjon fra kunstnerens side. Selvsagt skulle den også lykkes over all måte. Særlig etter at avisenes forhåndsomtale sørget for folkevandring til åpningen, og Foreningen til dyrenes beskyttelse gikk til politianmeldelse av Evarissti for å ha overtrådt dyrevernloven ved å la gullfisk svømme i kjøkkenmaskiner.
  • På åpningsdagen måtte to av gullfiskene bøte med livet, etter at et par middelaldrende publikummere trykte på hver sin knapp. Dermed ble den gylne duoen som hadde svømt så fredelig omkring raskt forvandlet til rosa farse. Politiet forlangte etter dette at strømmen skulle frakobles, men Meyer mente dette gikk ut over den kunstneriske ytringsfriheten og lot installasjonen fortsatt være strømførende. Følgene var at fem nye gullfisk ble most neste dag i en vel planlagt aksjon, som avliverne skal ha tatt opp på video.
  • Deretter ble installasjonen frakoblet, og nye gullfisker har erstattet sine døde artsfrender. Utstillingen holder fortsatt åpent, og nå er det bare trusselbrevene som strømmer på til kunstneren og museets direktør.