Five Fingers

DVD: Debatten om hvilke midler som er moralsk og demokratisk forsvarlige i kampen mot terror er på sitt mest intense. I motsetning til mange populistiske varianter er dette en tankevekker. En nederlandsk nødhjelpsarbeider kidnappes i Marokko og tortureres til å fortelle det han vet om terrorplaner og underjordiske nettverk. Men hvem er han? Hva vet han? Og hvem er kidnapperne? Et velspilt og finurlig kammerspill der sannheten nådeløst blir avdekket - i all sin ubehagelige gru. En kritisk film som jobber videre i systemet etter at den er slutt.