UTSATT:  Erik Skutle har argumentert for legalisering av cannabis. Det har satt ham  i politiets søkelys.
UTSATT: Erik Skutle har argumentert for legalisering av cannabis. Det har satt ham i politiets søkelys.Vis mer

Fjæra som ble til...

Hoedaland politidistrikt bør ta rev i seilene.

Meninger

En januarkveld i fjor satt stortingsrepresentant Erik Skutle på en fest og røykte en joint. En av de andre festdeltakerne sendte en sms til en kamerat om dette, noe som ble snappet opp av politiet i forbindelse med etterforskning av et narkotikamiljø i byen.

Å røyke hasj er ulovlig, men det betyr ikke at politiet nødvendigvis kan gjøre hva de vil med informasjon de får om denne typen lovbrudd. Ikke når de får tak i den på denne måten. Dette var nemlig såkalt «overskuddsinformasjon», altså noe politiet får vite om i forbindelse med blant annet telefonavlytting mot konkrete mistenkte personer - i dette tilfellet personen som sendte sms-en.

Et offentlig oppnevnt utvalg vurderte i 2009 hvordan politiet skulle kunne bruke denne typen informasjon. I utvalget satt blant annet Skutles advokat John Christian Elden. Han tilhørte mindretallet, som mente at det burde være en lovbegrensning for hvor alvorlig et lovbrudd må være før politiet kan bruke overskuddsinformasjon som bevis. Rett og slett for å hindre at telefonavlytting mot tredjeperson blir brukt i mindre alvorlige saker - et metode som burde være forbeholdt autoritære regimer. Flertallet avviste dette, fordi de mente det ikke var fare for at politiet ville misbruke denne muligheten.

Erik Skutle har tidligere argumentert for å legalisere cannabis. Det er trolig mye av grunnen til at Hordaland politidistrikt har viet Skutle så mye oppmerksomhet. Politiet har nemlig selv - svart på hvitt - slått fast at de følger ekstra nøye med på legaliseringstilhengere.
I dokumentet «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015». står det: «Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotika-kriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis».
Deltakere i en legitim politisk debatt kan altså risikere å havne i politiet søkelys.

Denne typen kriminalitetsbekjempelse vitner om et politi med manglende retningssans og evne til å prioritere. Hordaland politidistrikt forsøkte til og med å idømme Skutle bot for å ha røyket hasji Nederland, noe Riksadvokaten denne uka slo fast at de ikke kunne gjøre. I våre øyne er det ingen tvil om hvem som kommer dårligst ut av denne saken: Hordaland politidistrikt, som bør ta rev i seilene.