IKKE SJEKKET: Illustrasjonen viser hvordan kunstner Jonas Dahlberg ser for seg at Sørbråten skal bli som minnested for 22. juli. Det er fortsatt ikke undersøkt hvorvidt bergarten på stedet tillater en slik utskjæring i terrenget. Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix
IKKE SJEKKET: Illustrasjonen viser hvordan kunstner Jonas Dahlberg ser for seg at Sørbråten skal bli som minnested for 22. juli. Det er fortsatt ikke undersøkt hvorvidt bergarten på stedet tillater en slik utskjæring i terrenget. Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpixVis mer

- Fjellet kan sprekke opp og forvitre

Det er fortsatt ikke tatt prøver av bergartene på Sørbråten der 22. juli-minnestedet er planlagt.

(Dagbladet): Planene om et minnested på Sørbråten like ved Utøya har fått mye oppmerksomhet, også internasjonalt.

Samtidig protesterer naboer på planene om skjære ut en kanal tvers gjennom odden like ved campingplassen der ferierende gjester mobiliserte for å redde flest mulig liv under terroren for to og et halvt år siden.

Det er imidlertid fortsatt usikkert om det i det hele tatt går an å lage et minnested slik det er forespeilet i kunstneren Jonas Dahlbergs illustrasjoner. Det ble nemlig ikke gjort geologiske undersøkelser på odden i forkant av valget av Dahlbergs konsept for 22. juli-minnested.

- I samarbeid med entrepenør og geolog vil vi foreta slike undersøkelser i løpet av de kommende dagene eller ukene, sier Harald Fenn, prosjektleder for 22. juli-minnestedene i Kunst i offentlige rom (KORO), statens fagorgan for kunst i offentlige rom.

Kan sprekke Sammensetningen av fjellet på odden kan være avgjørende om det er mulig å lage en skarpt definert kanal, med en publikumsnedgang på landsiden og navnene på 22. juli-ofrene hugget inn på den andre siden, slik Dahlberg har tenkt seg.

Ifølge Kari Aslaksen Aasly, forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser og løsmasser, er Sørbråten en del av det såkalte Oslo-feltet som består av flere hundre millioner år gamle avsetningsbergarter, primært skifer og kalkstein.

- Uten å ha vært på stedet selv er det vanskelig å si noe sikkert, men det vil neppe være teknisk vanskelig å grave ut selve kanalen. Det kan imidlertid ikke utelukkes at fjellet kan sprekke opp eller forvitre når det utsettes for fukt og temperaturendringer, sier hun til Dagbladet.

Flere løsninger Fenn påpeker at selv om det fortsatt ikke er gjort geologiske undersøkelser på stedet, har KORO ingen kjennskap til forhold som skulle tilsi at kunstverket ikke er gjennomførbart.

Dersom bergarten på stedet viser seg å være spesielt porøs eller på andre måter by på tekniske utfordringer, kan dette tas hensyn til i planleggingen.

- Det er ikke slik at det bare er en måte å gjøre dette på, sier han.

Ifølge NRK er det ikke bare Facebook-organiserte naboer som motarbeider minnestedet. Det finnes også pårørende som motsetter seg innrissingen av navn i fjellet.

Andre mener det blir i meste laget med minnesteder både på Sørbråten og i Regjeringskvartalet, i tillegg til AUFs gjenoppbygging av Utøya og de mange minnesmerkene som er satt opp lokalt av kommuner landet rundt.

UTSKJÆRING: Slik kan det bli på Sørbråten.  Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix
UTSKJÆRING: Slik kan det bli på Sørbråten. Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix Vis mer