Fjern grunnavgiften!

ADM. DIR. JAN BODD i Ringnes ber i et debattinnlegg i Dagbladet 25.september den rødgrønne regjering innstendig om å redusere ølavgiften med 10 kr. pr. liter. Han mener Stoltenberg derved har sjansen til å vise sin motivasjon for norske arbeidsplasser i handling. Den norske avgiften bidrar ifølge Bodd sterkt til økende grensehandel med øl og smugling - «som iår har vært rekordstor.»Siden sommeren har Bodd vært svært aktiv i media for å beholde en avgift (grunnavgiften) som fordyrer ølet til norske forbrukere med rundt 2 kr. pr. enhet. Når Ringnes ikke bruker argumentet om grensehandel og ølsmugling på denne avgiften, er det fordi det er en avgift som nå i rundt ti år har fungert som beskyttelse av bedriftens dominerende stilling i markedet. Dette igjen har hemmet virksom konkurranse med resulterende høyere priser og dårligere vareutvalg for forbrukerne. Grunnavgiften rammer emballasje med øl og brus som samles inn og gjenvinnes i et miljøvennlig kretsløp. Ombruksemballasjen avgiftsbelegges ikke. I revidert statsbudsjett 05 fjernet Stortinget grunnavgiften på plaststoffet PET.Finansdepartementet mener grunnavgiften ikke kan regnes som en miljøbegrunnet avgift: «Avgiften bidrar dessuten til ineffektiv ressursbruk fordi den er konkurransevridende (...) fordi den favoriserer produsenter som tapper på ombruksemballasje framfor andre produsenter som opererer i de samme markedene.» Videre hevdet departementet at «Carlsberg har i mange år planlagt nedbygging av bryggeriene i Norge. Nå bruker de grunnavgiften som en unnskyldning for sentraliseringsplaner de allikevel har.»I de siste dager er det kommet frem i norsk og internasjonal dagspresse at Carlsberg planlegger å lukke halvparten av sine 29 europeiske bryggerier. For Norges del betyr det at all tapping konsentreres ved Gjelleråsen utenfor Oslo. Med så klar tidshorisont, håper vi andre aktører får anledning til å overta der hvor Carlsbergs heleide datterselskap Ringnes slipper tøylene.At Carlsberg stadig i norske media overfor fagforeningene spiller på at nedleggelsene delvis vil kunne utsettes noe - hvis grunnavgiften består - er lite troverdig. Som Bodd selv innrømmer for første gang i avisene idag, er ølavgiften langt viktigere enn grunnavgiften. Vi håper den rødgrønne regjering vil bidra til at hele den konkurransevridendte grunnavgiften fjernes.