BARNEHAGEN: Barnehagen er stedet vi kan legge inn den tidlige innsatsen når det kommer til sosial utjevning, språk, sosiale og fysiske ferdigheter. Barna rustes for skolehverdagen og livet som kommer etterpå, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB scanpix
BARNEHAGEN: Barnehagen er stedet vi kan legge inn den tidlige innsatsen når det kommer til sosial utjevning, språk, sosiale og fysiske ferdigheter. Barna rustes for skolehverdagen og livet som kommer etterpå, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB scanpixVis mer

Kontantstøtten 20 år:

Fjern kontantstøtten, for barnas skyld

Det er ikke nødvendigvis kontantstøtten som holder kvinner utenfor arbeidslivet, men det er kontantstøtten som holder barn utenfor barnehagen.

Meninger

Kontantstøttedebatten har en tendens til å handle om mødre og arbeid. Men hva med barna? I dag går de aller fleste barn mellom ett og fem år i barnehage, men noen få prosent gjør det ikke. I sitt andre leveår er de hjemme med foreldre som mottar kontantstøtte. Og det er kanskje akkurat disse få prosentene som hadde trengt barnehagen mest.

Fjern kontantstøtten, for barnas skyld

Tall fra SSB viser at det er en klart høyere andel barn med innvandrerbakgrunn som er hjemme med en mor som mottar kontantstøtte. Dette er de samme barna som vi vet har størst behov for den språklige utviklingen barnehagen kan tilby for at de skal mestre overgangen til en skolehverdag.

Særlig stor blir utfordringen dersom mor mottar kontantstøtte for flere påfølgende barn. Når mor mottar kontantstøtte for barn nummer tre, så har det første barnet, seksåringen, vært hjemme helt frem til skolealder.

Samtidig som enkelte grupper har behov som møtes spesielt godt ved å gå i barnehage, skal det også være en trygg og utviklende arena for majoriteten. For minoritetsbarn er språk- og integreringsbiten ekstra viktig, men alle har godt av å delta barnehagens fellesskap.

Fjern kontantstøtten, for barnas skyld

Barnehagen er stedet vi kan legge inn den tidlige innsatsen når det kommer til sosial utjevning, språk, sosiale og fysiske ferdigheter. Barna rustes for skolehverdagen og livet som kommer etterpå. Vi vet at jo lenger vi venter med å hjelpe barn som havner utenfor, jo vanskeligere er det.

Når vi ser de positive virkningene barnehagen har for barns utvikling, er det synd at enkelte barn blir holdt utenfor. Særlig når dette gjelder de barna som virkelig trenger og fortjener det.

Kontantstøtten alene er ikke alltid grunnen til at kvinner står utenfor arbeidslivet. Bildet er alltid mer nyansert enn som så. Det som likevel er sikkert er at kontantstøtten holder barn utenfor barnehagen.

Tall fra NAV viser tydelig at kontantstøtten er en viktig grunn til at enkelte kvinner velger å gå hjemme, nettopp fordi staten legger til rette for at det går opp økonomisk. For kvinner. Statistikken viser at det er svært få menn sammenlignet med kvinner som mottar kontantstøtte.

I disse dager skal mange små barneføtter trippe inn i en barnehage for første gang. Der skal de få ta del i et fellesskap som skal være med og legge grunnlaget for et godt liv. Norske barnehager har høy kvalitet, med dyktige ansatte som vet å anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi.

Venstre er imot kontantstøtten, men det betyr ikke at vi ser bort fra at ordningen i enkelte tilfeller treffer et høyst reelt behov. For eksempel når man venter på barnehageplass. Derfor mener Venstre at det bør opprettes en «ventestøtte» den gangen kontantstøtten avvikles.

Men avvikles bør den. Når en ordning får så uheldige utslag for kvinner og barn, vil samfunnet være tjent med at vi finner nye og bedre ordninger. De bør svare målrettet på behovene som til enhver tid gjør seg gjeldende. En velferdsordning kan være god når den opprettes, men den trenger ikke være god lengre 10, 20 og 30 år etter.

Behov, strukturer og ikke minst samfunnet endrer seg. Det bør også velferdsordninger gjøre. Kontantstøtten er blitt gammel og bør gå av med pensjon.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.