VIKTIG SAMEPOLITIKK: Kjernen i Norges samepolitikk er at samer skal ha en
<span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;">&nbsp;likeverdig mulighet til vern og utvikling av sin kultur, sitt språk og samfunnsliv, skriver sametingsråd Silje Karine Muotka.&nbsp;</span><span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;">Foto: Caviglia Denis / Hemis / NTB Scanpix</span>
VIKTIG SAMEPOLITIKK: Kjernen i Norges samepolitikk er at samer skal ha en  likeverdig mulighet til vern og utvikling av sin kultur, sitt språk og samfunnsliv, skriver sametingsråd Silje Karine Muotka. Foto: Caviglia Denis / Hemis / NTB ScanpixVis mer

Fjernt fra Ballo

Fremdeles er det slik at vi samer på mange områder ikke har likeverdige muligheter som nordmenn.

Meninger

Samepolitikken fortjener oppmerksomhet og debatt. Vi har mange utfordringer og uløste oppgaver både i det samiske samfunnet og i samspillet mellom den samiske og den norske offentligheten. En slik debatt fortjener likevel ikke å bygge på en så fjern og forvrengte virkelighetsforståelser Olav Gunnar Ballo legger for dagen i Dagbladet 3. august.

Kjernen i Norges samepolitikk er at samer som folk og urfolk skal ha en likeverdig mulighet som nordmenn til vern og utvikling av sin kultur, sitt språk og sitt samfunnsliv. Dette er det ikke bare bred politisk enighet om i Norge og derfor nedfelt i Grunnloven, det er det også enighet om internasjonalt. En rekke internasjonale rettslige standarder for hvordan stater skal virke til reell likeverdighet for urfolk og minoriteter er derfor etablert. Disse standardene følges opp på ulikt vis i ulike land, tilpasset statenes historiske, geografiske og politiske egenart.

FEIL: Finnmarksloven kom ikke i stand fordi samer ble vurdert å være mer verdt enn andre, slik Ballo synes å mene, skriver Silje Karine Muotka.
FEIL: Finnmarksloven kom ikke i stand fordi samer ble vurdert å være mer verdt enn andre, slik Ballo synes å mene, skriver Silje Karine Muotka. Vis mer

Hjørnesteinene i statenes pliktige arbeid for å oppnå reell likeverdighet for urfolk er at det gjennomføres positive tiltak for dette, at urfolks land- og ressursrettigheter anerkjennes og respekteres, og at urfolk har en reell og selvstendig innflytelse over prioriteringene for sine samfunn. Blant mange land som følger opp dette med lover og tiltak er USA og Sør-Afrika. Land Ballo trekker fram som foregangsland for avskaffing av diskriminering.

Finnmarksloven kom ikke i stand fordi samer ble vurdert å være mer verdt enn andre, slik Ballo synes å mene. Loven ble vedtatt fordi samers bruk av land og naturgoder historisk var blitt vurdert til å ha mindre verdi enn andres bruk. Finnmarksloven var et oppgjør med en slik politisk tenking og lovgiving. Den lovfester regler for at opparbeidede rettigheter nå skal respekteres i Finnmark, slik de er det i Sør-Norge.

Selv om mye riktig er gjort i samepolitikken de siste 30 år, er det fremdeles slik at vi samer på mange områder ikke har en likeverdig mulighet som nordmenn. Alle samiske barn som ønsker det får ikke læremidler på samisk, eller en barnehageplass hvor de kan snakke sitt morsmål. Sametinget blir i budsjettsammenheng behandlet som et slags statlig forvaltningsorgan, og ikke som et folkevalgt organ med mulighet til å prioritere for samisk samfunnsutvikling.

Samiske kulturbærende næringer som fjordfiske og reindrift blir i økende grad fortrengt til fordel for kortsiktige ikke-bærekraftige ressursutvinningsaktører. Ballo har det for seg at samer truer utviklingen av mineral- og energiindustrien i Norge, samtidig som våre tradisjonelle næringer er de som truer miljø- og klima. Dette er trollprat.

En gruve i Repparfjord, som slår ut økosystemet i en hel fjord og sannsynliggjør avvikling av reindrifta i området truer faktisk både miljø, eksisterende bærekraftige næringer og samisk kultur. Derfor har da også Vista Analyse slått fast i en rapport at selv for storsamfunnet er den samfunnsøkonomiske gevinsten ikke større enn kostnadene. Men i ikke-diskrimineringens navn mener altså Ballo at slik virksomhet må oppmuntres og tillates. Ballo er i sin forvirring ikke bare samefiendtlig, men også miljø- og næringsfiendtlig.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.