LOTHEPUS: Leif Einar Lothe, alias «Lothepus», sprengte seg vei inn i folks hjertet med programmet «Fjorden Cowboys». Foto: Paul S. Amundsen / Dagbladet
LOTHEPUS: Leif Einar Lothe, alias «Lothepus», sprengte seg vei inn i folks hjertet med programmet «Fjorden Cowboys». Foto: Paul S. Amundsen / DagbladetVis mer

«Fjorden Cowboys»

«Fjorden Cowboys» solgt til spottpris: - Altfor lite

Konkursboet har solgt den populære serien til TV 2.

Forrige uke skrev Dagbladet om konflikten rundt den populære tv-serien «Fjorden Cowboys», som siden 2014 har fulgt de barske arbeidskarene Leif Einar Lothe (49) og Joar Førde (39) gjennom jobbhverdagen i anleggsbransjen.

Først kom nyheten om at Flimmer film, produksjonsselskapet bak TV-programmet «Fjorden cowboys» har gått konkurs. Deretter ble det reist tvil om TV 2 har rettighetene til å vise den planlagte, kommende sesongen av programmet på TV.

Nå er det klart at konkursboet etter Flimmer film har solgt «Fjorden Cowboys» til TV 2. Det bekrefter bostyrer, advokat Per Christian Eriksen i advokatfirmaet SimonsenVogtWiig til Dagbladet.

- Altfor lite

Eriksen er kjent med serieskaper Hildegunn Wærness krav om å få tilbake rettighetene, men mener avtalen i hennes kontrakt ikke er bindende for boet.

- Vi trenger ikke å respektere en avtale som gir Hildegunn Wærness rett til å heve noe bare på grunn av konkursen. Vi har solgt videre de rettighetene vi har, så må kjøperen ta standpunkt til det, sier han, og forklarer:

- Boet er av den oppfatning at klausuler som gir en spesiell avtale ved en konkurs, ikke er gyldige.

- Hvor mye fikk dere for «Fjorden Cowboys»-rettighetene?

- Vi fikk altfor lite, 200 000 kroner. Men det er ingen andre som kan kjøpe dem, forteller Eriksen. Årsaken er at TV 2 allerede sitter på andre rettigheter for serien, som gjør at de er de eneste som kan dra nytte av Flimmer film sine rettigheter.

Ifølge presseansvarlig Alex Iversen for «Fjorden Cowboys» i TV 2, gjorde konkursen hos Flimmer film det slik at TV 2 fikk ytterligere utlegg for å sikre seg de gjenværende rettighetene for publisering som lå i konkursboet.

- TV 2 har hatt et godt samarbeid med Flimmer film igjennom de åra «Fjorden Cowboys» har vært på skjermen. Fra og med sesong to har TV 2 fullfinansiert alle sesonger av «Fjorden Cowboys», det gjelder også for den sesongen som snart skal på lufta, sier Iversen til Dagbladet, og fortsetter:

- Disse resterende senderettighetene har i utgangspunktet ingen verdi for andre enn TV 2, da TV 2 uansett har sittet på majoriteten av rettighetene til konseptet.

ODDA: Leif Einar «Lothepus» Lothe møter oss hjemme i sitt hus i Odda, der han strikker og forteller om livet. Video: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

Konkursklausulen

Serieskaper Hildegunn Wærness fortalte til Dagbladet i forrige uke at hennes kontrakt har en klausul som gir henne rettighetene til TV-serien ved en eventuell konkurs.

- Jeg skjønner ikke hvordan eierne av konkursrammede Flimmer film ser for seg at siste sesong av «Fjorden Cowboys» kan vises på TV uten at de har ordnet opp med meg, sa Wærness til BT.

Dagbladet har fått tilsendt en skjermdump av den aktuelle kontrakten. Kontrakten er utformet av forbundsadvokat Bjørn A. Brem hos Norsk Filmforbund, og signert av begge parter i 2015.

«I tilfelle produsentens konkurs eller vesentlig betalingsmislighold, faller de rettigheter rettighetshaver har overdratt til produsenten, tilbake til rettighetshaveren 30 dager etter konkursbegjæring har kommet inn …».

Nå håper Hildegunn Wærness på en løsning som fungerer for alle parter, og som gir en verdig avslutning på serien.

- Når jeg kommer og lager en serie som hyller arbeiderklassen og en type «old school»-maskulinitet som holder på å forvitre i Skandinavia, så synes jeg ikke det som har skjedd i det siste samsvarer med de verdiene jeg hadde lyst til å formidle med «Fjorden Cowboys», sier hun til Dagbladet.

SERIESKAPER: Hildegunn Wærness skapte tv-suksessen «Fjorden Cowboys», som hadde premiere i 2014. Her sammen med Joar Førde og Leif Einar Lothe. Foto: Ragnhild Sørheim
SERIESKAPER: Hildegunn Wærness skapte tv-suksessen «Fjorden Cowboys», som hadde premiere i 2014. Her sammen med Joar Førde og Leif Einar Lothe. Foto: Ragnhild Sørheim Vis mer

- Ikke lovhjemlet

Bostyrer Eriksen hevder at konkursboet aldri har fått noen henvendelse fra Hildegunn Wærness med krav om tilbakeføring av de rettighetene som nå er blitt solgt.

- Det er altfor lite penger i boet til å foreta noen analyse av rettighetene. Hadde vi fått en henvendelse fra henne, ville vi sett på det. Vi har sett det antydet, men har ikke fått noen direkte henvendelse, sier han, og understreker:

- Med den største respekt for hennes rettigheter: sånne klausuler opplever vi ofte, men vi mener at de ikke er lovhjemlet, og at vi ikke trenger å respektere dem. Vi bare selger det vi eier, og hun må ta det opp med kjøperen.

Han sier også at krav om «løpende royalty» fortsetter uhindret av konkursen.

Han understreker at rettighetene som er solgt, er de som boet hadde da konkursen slo inn, og at dersom TV 2 trenger tillatelse fra andre for å sende «Fjorden Cowboys», må de selv innhente dem.

- Går som planlagt

TV 2 har tidligere sagt til bransjebladet Kampanje at årets sesong av «Fjorden Cowboys» vil gå som planlagt på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo, og at det er produksjonsselskapet Maverix som skal ferdigstille sesongen.

Nå er det også planlagt en premierefest for «Fjorden Cowboys» på Iris Scene i Odda, der de to første episodene fra den nye sesongen skal bli vist på storskjerm, ifølge invitasjonsteksten.

Norsk Filmforbund representerer Hildegunn Wærness i denne saken. Forbundsleder Sverre Pedersen sier at forbundet er kjent med at bostyrer har lagt Flimmer film-produksjoner ut på markedet for å få penger inn til boet, inkludert «Fjorden Cowboys».

- Bostyrer hadde ikke fått lest kontrakten til Hildegunn. Da vår jurist tok kontakt med dem, var det helt ny informasjon for konkursboet, sier han til Dagbladet.

PÅ SYKEHUSET: Leif Einar Lothe får besøk av familien og samboer, etter at han var involvert i en arbeidsulykke. Video: TV 2 / Flimmer Film. Vis mer

- Bekymringsfullt

Pedersen mener Hildegunn Wærness som serieskaper eier konseptet «Fjorden Cowboys».

- Bostyrer forholder seg bare til konkursloven, men han kan ingenting om opphavsrett. Han har ikke forståelse for at forskriften er en del av lovverket i Norge, sier han, og legger til:

- Det er svært bekymringsfullt. Det står i forskriften og i tilskuddsbrevet at hvis dette ikke innfris, og produsenten går konkurs, kan NFI kreve å overta verkene. Det er nettopp det som er noe av den aktuelle problemstillingen.

Bostyrer mener imidlertid at den aktuelle forskriften som forbundsleder Sverre Pedersen viser til bare er et budsjettvedtak gitt av NFI, som ikke er hjemlet i en lov. Han mener dermed at NFI ikke kan endre på det som er bestemt i dekningsloven, eller andre lovregler.

Pedersen mener det er mye som må ryddes opp i før sesong sju kan vises på TV. Han forteller at filmforbundets advokat nå er i dialog med TV 2 for å få løst problematikken rundt rettighetene til serieskaper Hildegunn Wærness.

- Deres primære interesse er å få sendt denne siste sesongen, som de har betalt for. Det bør være greit, så sant vi kommer til en løsning med TV 2 med Hildegunns betaling. Og det er jeg veldig optimistisk på, sier han.