Flaks for alle

Underholdende vitenskap om flaksens natur.

BOK: Populærpsykologi har et stort marked, og særlig de bøkene som dreier seg om selvrealisering. Boka «Har du flaks?» føyer seg pent inn blant dem. Hvem vil vel ikke bli lykkelig og forfulgt av hell? Få en vellykket karriere, mange venner og et godt ekteskap?

Viser vei

Psykologen Richard Wiseman vil vise deg veien. I en 10-årsperiode har han ledet et forskningsprosjekt som har hatt som mål å avdekke kildene til flaks - og uflaks. Gjennom eksperimenter, spørreundersøkelser og dybdeintervjuer har Wiseman og hans kolleger kommet fram til et klart resultat. Verken intelligens eller synske evner er kildene til flaks, men menneskets personlighet. Det som skiller heldige fra uheldige, er utadvendthet, selvtillit, optimisme og en konstruktiv tankegang. Overrasket over resultatet? Neppe. Wiseman slår inn åpne dører. At en innadvendt, engstelig, pessimistisk og destruktiv person ikke får noe lykkelig liv, overrasker i hvert fall ikke meg. Men dette betyr ikke at boka ikke er verdt å lese.

Tidvis morsom

I motsetning til de fleste selvrealiseringsbøkene er nemlig denne vitenskapelig fundert. Wiseman viser veien fra idé til resultat på en forbilledlig enkel måte. Hans hovedanliggende er å forklare flaks. Problemene han møter underveis, og måtene å løse dem på er interessant og tidvis morsom lesning. Men når Wiseman går videre fra forklaring til å skulle skape flaks gjennom en «flaksskole», da steiler jeg. Det er tvilsomt om menneskers personlighet lar seg endre med litt skolering.

Ellers er boka stort sett greit oversatt, men skjemmet av en overdådig mengde korrekturfeil. Skjerp dere, Pax!