Flat som ei pannekake

INTEGRERING: Vi har plass til flere fra andre land i Norge, både arbeidssøkere og flyktninger. Men da må vi innse at integrering også skapes av holdningene og verdiene vi formidler. Ethvert utspill som nører opp under fremmedfrykt, eller setter folk i bås, hindrer integrering. Det er mulig jeg er ekstremt tjukk i hodet, og derfor ikke har forstått at Frp\'s politikk og retorikk i alle år har hatt som hovedmål at folk skal føle seg velkommen til landet vårt - ikke å skaffe oppslutning til partiet, slik jeg insinuerer i min kronikk. I så fall legger jeg meg flat som en pannekake. Det burde Frp\'s partistrateger også gjøre, for det betyr jo ikke annet enn at partiet i en årrekke har blitt misforstått.

DET KAN NESTEN virke som om Per-Willy Amundsen (Frp) i Dagbladet 14.02 er furten over å bli konfrontert med sitt eget partiprogram. Det var jo ikke meningen. Poenget i min opprinnelige kronikk var at Frp\'s program er spekket med tanker som har sitt opphav i noe av det flotteste den liberale tradisjonen har å vise til, blant annet at enkeltmennesker skal bedømmes ut fra hvem de er og ikke hvor de kommer fra. Amundsen har rett når han skriver at det er «svulstig», men det er det lite jeg kan gjøre med all den tid jeg aldri har vært med på å skrive partiprogrammer i Fremskrittspartiet. Siv Jensen ledet prosessen sist, så vidt jeg husker. Noen viktige presiseringer ble det likevel i løpet av debatten som fulgte. Amundsen slo for eksempel fast at Frp er for både muslimske og kristne friskoler. Det betyr at muslimske søkere i Oslo og Drammen, som tidligere har møtt kraftig motstand fra Frp, nå kan se fram til helhjertet støtte også fra det hold. Ikke noe er bedre.

EN TING HAR Frp\'s innvandringspolitiske talsmann enten misforstått eller ikke fått med seg. Han skriver at ingen land i Europa har åpnet opp for fri arbeidsinnvandring fra EØS. Det er selvfølgelig helt galt. Både Sverige, Storbritannia og Irland droppet såkalte overgangsregler, og lot mennesker fra Europas fattige bakgård få komme og bidra til fellesskapet. EU mener til og med at det har tjent landenes økonomi, et poeng vår sosialistiske finansminister Kristin Halvorsen også har plukket opp. Jeg anbefaler Amundsen å henvende seg dit for oppdatert informasjon.

Det er noen brede mål og virkemidler alle partier i Norge er enige om i integreringspolitikken. De tre viktigste er at alle som kommer til landet skal følge norsk lov, lære norsk og komme i jobb. Stort mer burde ikke integrering dreie seg om. Integreringspolitikken bør ikke ha som mål å gjøre alle like, eller fjerne kulturelle eller individuelle forskjeller. Vi bør dyrke dem.