-Flatland fullfører

- Presseetisk og børsetisk kan Hallvard Flatlands forskjellige roller høres problematisk ut, sier TV-sjef Arne Jensen til Dabladet.

Flatland i trippelrolle

Jensen ser imidlertid ingen grunn til at Flatland ikke skal fullføre kontrakten sin med TV2 etter at nyheten har kommet ut om at Flatland planlegger å starte en konkurrerende kanal til TV2, og at han er styremedlem i Media Holding.

- Et program som «Fredagsbørsen» kan neppe påvirke børskursene, men det er på det rene at en programleder har en særlig plikt til å deklarere sine interesser i en slik sammenheng, sier Jensen.