Fleksnes døgnet rundt?

Endelig en gladnyhet fra NRK: Ved hjelp av avtalen som i dag ble inngått mellom NRKs Einar Førde og nasjonalbibliotekar Bendik Rugaas, kan nordmenn snart se og høre sine favorittepisoder av Fleksnes og Barnetimen når som helst, igjen og igjen.

Fornuftsekteskap mellom NRK og Nasjonalbiblioteket gjør gamle fjernsyns- og radioskatter tilgjengelige døgnet rundt. I dag signerte kringkastingssjef Einar Førde og nasjonalbibliotekar Bendik Rugaas en 250 millioner kroners avtale om bredt digitalt samarbeid for å bevare NRKs radio- og fjernsynsarv.

Rammeavtalen mellom NRK og Nasjonalbiblioteket innebærer et bredt samarbeid om å gjøre radio- og TV-programmer så tilgjengelige som mulig i nye digitale medier. Programmene kopieres over til digitale filer som siden kan legges ut i digitale medier. Herfra kan de lastes ned av publikum, være seg fra Internett eller digital-TV.

- På denne måten kan vi sikre det norske folks hukommelse, sier Einar Førde om avtalen. I dag tok han Bendik Rugaas i hånden på et godt og langvarig samarbeid, som han tror NRK på sikt vil tjene på.

Arbeidet med radio-arkivene har allerede startet. Over 5000 timer radiostoff er siden mars i fjor kopiert over til digitale filer. Kopieringen foregår i Mo i Rana, og cirka 45000 timer radiostoff gjenstår. I tillegg kommer 10000 timer film, 40000 timer fjernsynssendinger og 70000 timer dokumentasjonsopptak av sendingene.

Både NRK og Nasjonalbiblioteket ønsker å redde så mye som mulig av dette stoffet, men det er begrenset hvor mye som skal legges ut til nedlasting. Dessuten er det usikkert når det stoffet som skal legges ut i forskjellige kanaler, blir tilgjengelig for publikum.

Lønnsomt

Etter en ny lov om pliktavlevering av 1989, skal alle informasjonsbærende medier avlevere sitt innhold til nasjonale samlinger. Dette omfatter også fjernsyn, radio og Internett. Formålet med loven er at denne informasjonen blir bevart og gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og dokumentasjon. Men som Førde antyder, har NRK også kommersielle hensikter med samarbeidsavtalen. Han forteller at NRK-styret som satt i høst, var enig i at dette er en lønnsom investering for NRK.

- Mange har med riktighet pekt på at jeg ofte forandrer mening for tida, sier han. Men når det gjelder dagens samarbeidsavtale til 250 millioner kroner er han urokkelig.

Ifølge både NRK og Nasjonalbiblioteket vil den digitale arkiveringen av NRKs radio- og fjernsynsstoff ta cirka 10 år. Dette tror de vil koste cirka 200 millioner kroner, dersom alt går som det skal. Da er ikke reprisehonorarer for gjenbruk av programmer utbetalt. Dessuten gjenstår å klarere rettighetsspørsmålet, som representerer en stor gråsone når det gjelder nye medier.

Usikker tilgang

Programsjef og leder for hele arkivenheten Bjarne Grevsgard, forteller at radio- og fjernsynsprogrammene vil kunne bli tilgjengelige fra ulike kanaler. Man kan forvente at de vil inngå i et on-demand-system når NRK for alvor begynner digitale fjernsyns- og radiosendinger. Dette betyr at publikum kan gå inn og se og høre programmer når de selv ønsker.

- Dersom programmene plasseres slik at de inngår i definisjonen «kringkasting», er opphavsrettighetene NRKs, og det er kun snakk om gjenbruk av programmene. Dersom de plasseres i nye interaktive medier, krever dette andre avtaler, forteller Grevsgard. På det juridiske feltet samarbeider NRK på europeisk nivå, da problemstillingene som springer ut av digitaliseringen av mediene er gjennomgående overalt.

Om finansieringen kan ikke Grevsgard si noe sikkert, men finnes stoffet på NRKs nettsider kan i alle fall reklame være en inntektskilde. I så fall er det liten fare for at publikum skal behøve å betale for nedlastingen. Grevsgard åpner dessuten for finansiering gjennom ulike samarbeisdsavtaler. Dette kan bety at stoff blir å finne i andre kanaler enn NRKs basiskanaler for radio og fjernsyn.

Hva slags programmer er det snakk om å legge ut?

- Det er snakk om alle NRKs egenproduserte programmer, og vi konsentrerer oss først og fremst om enkeltstående programserier, fortsetter Grevsgard. - I første rekke har vi planer om å gjøre folkemusikksamlingen vår tilgjengelig. Dessuten har vi luftige planer om NRK Fantasi, en kanal for småbarnsprogrammer. Her kan man blant annet finne Barnetimen for de minste gjennom 50 år. Dessuten har vi en samling fabelaktige musikkprogrammer og hørespill. Tanken er jo å gi det norske folk et bredere medietilbud.