TRUES: Andøya flystasjon foreslås nedlagt i Regjeringens langtidsplan. Artikkelforfatteren håper det ikke blir en realitet. Foto: Ole Magnus Rapp / NTB Scanpix
<div><br><div><br></div></div>
TRUES: Andøya flystasjon foreslås nedlagt i Regjeringens langtidsplan. Artikkelforfatteren håper det ikke blir en realitet. Foto: Ole Magnus Rapp / NTB Scanpix


Vis mer

Flere baser i Nord-Norge

Vi kan stå i fare for å miste en viktig militær kapabilitet i en lengre periode.

Meninger

I Regjeringens langtidsplan foreslås Andøya flystasjon nedlagt, og en flytting av norsk maritim luftkapasitet til Evenes. Helikopter flyttes fra Bardufoss til Rygge. Da Stortinget ved forrige behandling valgte å legge ned Norges beste kampflybase, Bodø hovedflystasjon, ble forutsetningene for å ta imot allierte forsterkninger ved en eventuell krisesituasjon i framtida usikre.

Mine erfaringer fra tidligere endringsprosesser i Forsvaret gjør meg bekymret på Bardufoss flystasjons vegne. Når man velger å flytte helikoptrene til Rygge, kan det bety en foreslått nedleggelse ved neste anledning.

For 333-skvadronen betyr forslaget at det blir mer krevende å løse oppdragene framover. Allerede i dag er det store utfordringer på ressurssiden. Etter at Forsvarssjefen i sitt militærfaglige råd foreslo å legge ned norsk luftbåren anti-ubåtkapasitet, har personell søkt beordring til andre funksjoner. Regjeringen valgte derimot å bevare denne kapasiteten, men ønsker å flytte den til Evenes. Dette skaper nye utfordringer ved at et lite, men svært kompetent fagmiljø på Andøya skal drifte parallelt på Andøya, samtidig som det forbereder og gjennomfører flytting til Evenes. Dette kan bli vanskelig, og vi kan stå i fare for å miste en viktig militær kapabilitet i en lengre periode.

Tidligere Bodø Hovedflystasjon har fremdeles best utviklet infrastruktur for å operere kampfly. Når den ikke lenger er en ressurs for Forsvaret, vil utfordringene med å plassere allierte kampflyskvadroner ved baser i Nord-Norge øke. Dersom Regjeringen får medhold i forslaget om å legge ned Andøya flystasjon, fjerner de ikke bare en base for maritime luftoperasjoner. De fjerner også den største og beste basen med kapasitet for mottak av allierte kampfly etter nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon. Evenes flystasjon kan ikke fullt ut å overta Bodø og Andøyas roller verken nå eller i framtida. Dette frykter vi vil kunne permanent fjerne muligheten for å kunne motta nok alliert flystøtte i Nord-Norge, med de følger det vil kunne få i en eventuell framtidig krise.

BFO Andøya anbefaler Stortinget å stadfeste Bardufoss flystasjon sibn rolle som helikopterbase, å videreføre Andøya flystasjon som base for maritime luftoperasjoner og å endre sitt vedtak om QRA-base på Evenes, og legger den til Bodø. Det vil gi betydelig bedre forutsetninger for å utøve norsk og alliert luftmakt i norsk territorium.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.