Flere forfatterspirer, men færre utgivelser

Manuskriptbunkene øker i norske forlag. Men det gir oss ikke flere eller bedre bøker, skriver Aftenposten.

Stadig flere sender inn tekster til forlagene, men det innebærer ikke en tilsvarende heving av kvalitetsnivået, melder Aftenposten. Det er trolig flere grunner til at stadig flere utforsker sin skapertrang ved å skrive: PCen forenkler skriveprosessen. I tillegg har skriveskolene og skrivekursene ført til en større grad av profesjonalisering av forfatterrollen.

(Dagbladet :på nettet)