Flere førskolelærere

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt avviser 27. juli at det er målemani i Kunnskapsdepartementet. Regjeringa vil visst bare sikre at dokumentasjonsarbeidet som allerede pågår, kommer inn i forsvarlige former.

Hun underslår at de legger opp til en ny praksis med pålagt skriftlig dokumentasjon. Denne skal også være omfattende: «Dokumentasjonen må favne bredt, og barnas sosiale kompetanse bør være et sentralt element». Min tolkning blir ytterligere styrket av at det også står i stortingsmeldinga at «Departementet vil derfor sende på høring et forslag om å innføre krav til alle barnehager om å utarbeide skriftlig dokumentasjon om barns interesser, lek, læring og utvikling (…)». Mani betyr ifølge Bokmålsordboka ensidig lyst eller interesse. Etter hva jeg kan se er det en god beskrivelse av departementets forhold til skriftlig dokumentasjon. For å få bedre barnehage trenger vi først og fremst flere førskolelærere.

For de førskolelærerne jeg kjenner, står økt lønn og bedre arbeidsforhold noe høyere på ønskelista enn mer papirarbeid.