Flere i jobb med Erna og Siv?

Høyre-Frp-regjeringen risikerer flere unødvendige uføretrygdede i åra framover om den ikke griper inn med tiltaksplasser og reduserer de uverdige køene i passivitet.

STRENGERE KRAV: «...til Nav og attføringsleverandørene hilses velkommen. Høyre-Frp-regjeringen risikerer likevel flere unødvendige uføretrygdede i åra framover om den ikke griper inn med flere tiltaksplasser og reduserer de uverdige køene i passivitet», skriver innleggsforfatteren. Foto: Nina Hansen
STRENGERE KRAV: «...til Nav og attføringsleverandørene hilses velkommen. Høyre-Frp-regjeringen risikerer likevel flere unødvendige uføretrygdede i åra framover om den ikke griper inn med flere tiltaksplasser og reduserer de uverdige køene i passivitet», skriver innleggsforfatteren. Foto: Nina HansenVis mer
Debattinnlegg

Jobbfokuset gjennomsyrer regjeringserklæringen fra Høyre og Frp, men konsekvensen av mange av den nye regjeringens forslag er at det må etableres langt flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Her er imidlertid erklæringen taus. Det er overraskende etter at den rødgrønne regjeringen har fått grov kjeft fra de borgerlige for at den ikke har satset nok på å redusere ventetidene for å få attføring.

I den nye regjeringserklæringen fremmes en rekke konkrete og gode forslag som for eksempel å stille økte kvalitets- og resultatkrav til tiltaksarrangørene som skal få folk tilbake til arbeid. Attføringsbedriftene må ytterligere forsterke innsatsen med å mobilisere næringslivet til å ansette etter attføring. Erfaringer viser at næringslivet mer enn gjerne ansetter dersom det finnes et kyndig attføringsapparat som ikke bare følger opp personen på attføring, men også arbeidsgiveren i arbeidsinkluderingsprosessen.

Det er videre viktig å beholde tilknytningen til arbeidslivet etter endt attføring. Viktig og nyskapende i erklæringen er satsingen på voksenopplæring. Dette skal skje ved å trappe opp bevilgningene til basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og ved å tilby alle som står utenfor arbeidsmarkedet en kartlegging av grunnleggende ferdigheter. Dette er ambisiøst. Her ser vi virkelig fotavtrykkene etter Erna Solberg som i så vel gode som onde dager har stått fjellstøtt på betydningen av grunnleggende ferdigheter for å makte arbeidslivets krav. Flere vil kunne komme i jobb og beholde jobben med økt vektlegging av kvalitet og kompetanse i arbeidsinkluderingsarbeidet. Likevel vil altfor mange uføretrygdes helt unødvendig hvis samfunnet ikke stiller opp med arbeidsrettede tilbud i tide for folk med rusvansker, psykiske lidelse og lese- og skrivevansker. Så er det selvsagt rett at samfunnet må stille krav til folk på attføring, men da må jo folk i det minste ha fått et tilbud først.

I dag er det 78.000 personer med nedsatt arbeidsevne som venter på tilbud. Den rødgrønne regjeringen lovte i Stortingsmelding 46 - Flere i Arbeid - flere tiltaksplasser. Ifølge nyhetsoppslag fra i sommer kommer den til å foreslå 2000 flere tiltaksplasser i statsbudsjettet for 2014 med opptrapping etter hvert. Vi forventer at den nye regjeringen følger opp. Strengere krav både til Nav og attføringsleverandørene hilses velkommen. Høyre-Frp-regjeringen risikerer likevel flere unødvendige uføretrygdede i åra framover om den ikke griper inn med flere tiltaksplasser og reduserer de uverdige køene i passivitet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.