Flere klager

Advokat Magne J. Synnevåg i Oslo ringes nå ned av illsinte Pavarotti-fans, som ønsker bistand til å fremme erstatningskrav mot konsertarrangøren.

-Frustrasjonen blant dem som henvender seg, blir ikke mindre av at Billettcentralen innrømmer full godtgjørelse, mens de som valgte en annen distribusjonskanal bare avspises med en mager beklagelse, sier Magne J. Synnevåg.

Også bilkonsernet Harald A. Møller vurderer rettslige skritt. Ifølge Dagens Næringsliv kjøpte Audi-importøren 300 av de beste billettene for å markere sitt 25-årsjubileum. Konsernledelsens advokat vurderer nå om det er grunnlag for erstatningssøksmål.