Flere kvinner i partnerskap

Stadig flere kvinner inngår partnerskap, og seks av ti partnerskap inngås i Oslo.

Siden loven om registrerte partnerskap trådte i kraft 1. august 1993, har homofile og lesbiske par inngått om lag 950 partnerskap i Norge.

Oslo-fenomen

I begynnelsen var mer enn to tredjedeler av partnerskapene mellom menn. Kvinneandelen har økt fra 27 prosent det første året til 39 prosent i 1998, får Dagbladet opplyst.

- Men stadig er partnerskap et Oslo-fenomen, sier forsker Turid Noack i Statistisk sentralbyrå til Dagbladet.

Mens om lag 15 prosent av landets ekteskap blir inngått i Oslo, blir hele 60 prosent av partnerskapene inngått i hovedstaden.

Det er ikke gjort forskningsarbeid på eventuelle forskjeller i skilsmissestatistikk mellom homofile og lesbiske i partnerskap og ordinære giftemål mellom kvinne og mann.

Ubekreftede tall indikerer at 1999 var et toppår for partnerskap i Norge, hvis man ser bort fra 1993. I fjor ble det inngått 152 partnerskap, ifølge avisa Dagen - opp 30 prosent fra året før.

I årene fra 1994 til 1998 ble det inngått henholdsvis 136, 98, 127, 118 og 122 partnerskap, og partnerskap er inngått i samtlige av landets fylker.

I Sogn og Fjordane er det imidlertid bare inngått ett eneste partnerskap (i 1998), mens partnerskapene kan telles på én hånd også i Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark.