Flere millioner med Lahnstein

Ellen Horn ba tidligere i år om at hennes innsats som kulturminister måtte måles ut fra det hun fikk til i arbeidet med statsbudsjettet. Ja vel, Horn - du ba om det selv - du er 70 millioner kroner dårligere enn Anne Enger Lahnstein. Her er regnestykket:

  • De kulturbevilgningene som Ellen Horn klarte å få regjeringen med på i sitt forslag til neste års statsbudsjett, var ikke store greiene - i realiteten ikke større enn årets bevilgninger. Hun kjempet sikkert det beste hun kunne for flere kulturmillioner, men det beste hun kunne var altså ikke godt nok. Hun tapte, både mot andre statsråder - som fikk mer - og mot utgiftsvokterne i Finansdepartementet:

«Det skyldes en uvanlig vanskelig budsjettprosess,» sa Horn til Dagbladet da budsjettforslaget ble lagt fram i oktober.

  • Nå foreligger det et nytt budsjett, etter forhandlinger mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene på Stortinget. Der var visst ikke budsjettprosessen like vanskelig. Resultatet ble i alle fall at Kulturdepartementet fikk om lag 70 millioner kroner mer på sitt budsjett enn Horn selv foreslo.

Tidligere kulturminister Anne Enger Lahnstein var en sentral person bak sentrumspartienes press på kulturbudsjettet.

  • De ekstra millionene skal blant annet gå til styrking av lokale og regionale kulturbygg, til frivillige organisasjoner, norsk kulturfond, kulturrådet - og selvsagt til kulturbåten «Innvik», som Arbeiderpartiet forsøker å fjerne fra statsbudsjettet hvert år, men som sentrumspartiene alltid får fortøyd igjen.

Så nå sitter Horn der med ansvaret for en kulturbåt som hun helst ville gi fra seg. Det kan hun nok bære, verre er det med ansvaret for at Arbeiderpartiet nok en gang står fram som et parti som ikke tar sine egne løfter om kultursatsing på alvor.

  • For selv om Horn, seinest på Arbeiderpartiets landsmøte, understreket at hun «er stolt over å være kulturminister i en regjering, og medlem av et parti, som vil slåss for kulturen», så viser de siste årenes realpolitikk at hun ikke har så veldig mye å være stolt over.

På denne tida i fjor ble det budsjettforslaget Anne Enger Lahnstein la fram som kulturminister i sentrumsregjeringen kuttet med 45 millioner etter en runde med Arbeiderpartiet i Stortinget. Og i år måtte altså Lahnstein selv trå til for å gi Horn de millionene hun selv ikke klarte å få ut av sitt eget Arbeiderparti.