Kommunene har mye å tjene på å sette omsorg for eldre og boligpolitikk i sammenheng, skriver Norske Boligbyggelags Landsforbund. Foto: NTB scanpix
Kommunene har mye å tjene på å sette omsorg for eldre og boligpolitikk i sammenheng, skriver Norske Boligbyggelags Landsforbund. Foto: NTB scanpixVis mer

Flere og bedre boliger for eldre er viktig både for de eldre og kommunen

Det kan utsette flytting til institusjon.

Meninger

Boligpolitikk er viktig for eldreomsorgen. Men dessverre er det for få kommuner som kobler dette sammen. Det viser den ferske NOVA-rapporten «Planer for et aldrende samfunn?». Samtidig påpeker rapporten at det ligger et kommunal-økonomisk potensial for besparelser ved en aktiv kobling mellom disse to politikkområdene.

Det vil bli en økning i gruppen 80+ på ca. 40 prosent fram til 2030. De fleste klarer seg fint selv, men når man har passert 80 år, begynner også en god del å erfare svekket helse som medfører utfordringer. Vi vet at mange kommuner satser på en eldreomsorg som er hjemmebasert og mindre knyttet til institusjon.

De aller fleste eldre ønsker bo i eget hjem, men hvis det skal være mulig framover, må tre viktige forutsetninger være på plass:

1. Boliger og boområder egnet for beboere med nedsatt funksjonsevne.

2. Hjelpemidler og velferdsteknologi som gjør hverdagen enklere og tryggere.

3. Gode hjemmebaserte omsorgstjenester.

For å møte eldrebølgen må kommunene legge til rette for at en større andel nye boligprosjekter også passer for eldre.

Bygging av nye boliger er nødvendig, men ikke nok. Majoriteten av alle boliger for eldre er allerede bygd. For de fleste er det den boligen man bor i nå. Men eksisterende boliger er ikke godt nok tilpasset behovet for den trygghet og tilgjengelighet man trenger i et helt livsløp. De er også dårlig egnet for et sosialt liv utenfor boligen. Bare ca. 10 prosent av boligene er tilrettelagt for beboere i rullestol. Ni av ti lavblokker mangler heis.

Kommunene har mye å tjene på å sette omsorg for eldre og boligpolitikk i sammenheng. Det gjelder både behovet for nye boliger i kommunen, men også ved å sørge for at dagens boliger tilfredsstiller morgendagens behov.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.