Flere unge stemte i 2011

Ingress

Meninger

Terrorangrepet 22. juli 2011 mobiliserte mange velgere som vanligvis ikke bruker stemmeretten. Det framgår av ei bok som ble lansert i går, og som bygger på lokaldemokratiundersøkelsen som blir gjennomført hvert fjerde år i forbindelse med lokalvalget. Mange hadde store forhåpninger nettopp til høy valgdeltakelse i ukene før kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Var det et tidspunkt da folk skulle gått mann av huse for å avgi sin stemme, til støtte for demokratiet og i forakt for terror, var det da. Terrorangrepet var en nasjonal leksjon i hva vi som samfunn kan miste, og som vi dessverre i normale tider tar som en selvfølge. Valgresultatet viste imidlertid bare en marginal økning i forhold til forrige valg, med ca. 3 prosent. Langt flere enn de som faktisk stemte hadde i meningsmålinger før valget gitt uttrykk for at de ville stemme. Derfor var resultatet skuffende.

Så har det vist seg at Utøya-massakren i særlig grad mobiliserte unge og velgere med minoritetsbakgrunn. De stemmer vanligvis sjeldnere enn andre grupper. Bakgrunnen er trolig at nettopp disse gruppene ble særlig berørt av terroren. Håpet er at økt valgdeltakelse fra disse gruppene blir varige og at trenden med stadig lavere oppslutning om valget brytes. Det er imidlertid en fare for at så ikke skjer. Politikere og medier må derfor hele tida minne om viktigheten og verdien av demokratiske valg.

Det som kan kompensere for en dalende interesse for politikk er at vi ved dette stortingsvalget står overfor to klare alternativer. Det pleier å virke mobiliserende. Da det norske folk høsten 1994 ble spurt om å si «ja» eller «nei» til norsk medlemskap i EU, kunne ikke alternativene vært klarere. Og hele 88 prosent av de stemmeberettigede avga sin stemme ved folkeavstemningen.

Forskningen om velgeratferd viser at personlige og individuelle egenskaper som kjønn, alder, inntekt, utdanning og landbakgrunn i større grad påvirker velgeratferden enn stedet du kommer fra. Samtidig viser valgforskningen hvilke befolkningsgrupper som hektes fra, som mister interesse for politikk, som ikke lar seg mobilisere og kanskje til og med utvikler former for politikerforakt. Økt innsats rettet mot disse velgergruppene vil være en fordel så vel for disse som for de ulike partier.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.