Debatt: Voldsalarm

Flere voldsutøvere skal bære byrden selv

Der hvor det hittil er idømt omvendt voldsalarm, er det ikke registrert nye trusselsituasjoner.

BIDRAR TIL TRYGGHET: Som påtalemyndighet skal vi be domstolen idømme omvendt voldsalarm i saker hvor dette kan bidra til å trygge voldsutsatte som fortsatt er truet, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
BIDRAR TIL TRYGGHET: Som påtalemyndighet skal vi be domstolen idømme omvendt voldsalarm i saker hvor dette kan bidra til å trygge voldsutsatte som fortsatt er truet, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Av de alvorligste og høyest prioriterte sakene politi og påtalemyndighet jobber med, er vold i nære relasjoner. For fornærmede er det avgjørende at vi klarer å beskytte mot nye overgrep og krenkelser i framtida, og ikke bare konsentrerer oss om å få idømt gjerningspersonen ubetinget fengselsstraff.

Tor-Aksel Busch
Tor-Aksel Busch Vis mer

Fra 2013 har straffeloven gitt mulighet for å idømme kontaktforbud med elektronisk kontroll, ofte kalt omvendt voldsalarm, som del av straffen. Til grunn ligger et tydelig uttalt kriminalpolitisk mål om å flytte en større del av byrden som følger av volden over på den ansvarlige gjerningspersonen og bort fra fornærmede.

Der hvor det hittil er idømt omvendt voldsalarm, er det ikke registrert nye trusselsituasjoner, det vil si bevisste forsøk fra voldsutøver på å nærme seg fornærmede. Fornærmede som tidligere har opplevd gjentatt vold, vet at politiet varsles og sørger for beskyttelse før gjerningspersonen er i stand til å begå nye overgrep. Som påtalemyndighet skal vi be domstolen idømme omvendt voldsalarm i de sakene hvor dette kan bidra til å trygge voldsutsatte som fortsatt er truet.

Flere har påpekt at omvendt voldsalarm brukes for lite. Det er jeg enig i. Politi og påtalemyndighet må ta en stor del av ansvaret for dette. Selv om domstolen står fritt til å idømme slik straff, er dommerne i praksis avhengig av at påtalemyndigheten påstår slik reaksjon. Skal omvendt voldsalarm fungere etter hensikten, må det gjøres relevant forarbeid av politi og påtalemyndighet før retten avgjør spørsmålet.

Få påstander fra påtalemyndigheten om omvendt voldsalarm skyldes for liten oppmerksomhet om muligheten, fravær av spesifikke krav til at slik reaksjon skal vurderes, og usikkerhet om hvordan man skal gå fram.

Dette gjør vi noe med. Riksadvokatembetet gir klare direktiver for når omvendt voldsalarm skal vurderes som en del av straffepåstanden. Har gjerningspersonen utøvd vold gjentatte ganger, eller brutt tidligere ilagt besøksforbud, skal det normalt påstås omvendt voldsalarm som del av straffen – i tillegg til fengselsstraff.

Med de gode erfaringene vi har med omvendt voldsalarm så langt, og med tydeligere føringer, har jeg tro på at langt flere voldsutøvere vil måtte bære en større del av byrden selv i tiden framover.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.