Flink, Jon Øystein

Navn:

Jon Øystein Flink

Født:

1976 i Fredrikstad

Bosted:

Oslo

Bakgrunn:

Har studert musikk og filosofi, vært aktiv i studentorgan- isasjoner, og skrevet i tidsskrifter, aviser og på internett. Han har også skrevet snusklitteratur under pseudonymet «Jon, Oslo». Er også friimprovisasjons- musiker i Ensemble Amarcord og gjestemusiker i Oslo Mandolinorkester, og medpresident i det uavhengige filmproduksjons- selskapet Parergonfilm. Han har også skrevet eksperimentelle tekster for den minimalistiske, prisvinnende visegruppa Kiz. «Ole-Kristian Oksrød» er hans litterære debut.