Fløgstads biografi

Professor Francis Sejersted og Pax Forlag har kommet i skade for å utlegge Kjartan Fløgstad som del av ml-bevegelsen i historieverket «Sosialdemokratiets tidsalder -   Norge og Sverige i det 20. århundret». I 3500 eksemplarer av boka -   hundrevis av dem spredt til skolebiblioteker som kildeskrift for en oppvoksende generasjon -   blir Fløgstad satt i bås med forfattere som Dag Solstad, Edvard Hoem og Tor Obrestad som eksempel på forfattere som underkastet seg AKP (m-l)\'s ideologi.

FORLAGET HAR beklaget bokas formulering etter først å ha forsøkt å bagatellisere denne fakta-feilen. Francis Sejersted har sagt til NRKs Dagsnytt 18 at han «legger seg flat», men samtidig latt det skinne igjennom at han opplever Fløgstads reaksjon («Sejersted er en historieløs historiker») som betydelig overdrevet. Og man kan jo spørre: Hører ikke dette til bagatellenes verden? Er\'e så farlig\'a?

SEJERSTED MÅ selvsagt gjerne ha et overbærende blikk på nyansene i 70-åras norske radikalisme. Men for den som var midt oppe i den politiske terroren AKP (m-l) spredte rundt seg i disse åra, fortoner den seg som alvorlig. For mange var det avgjørende at man nettopp ikke ga etter for presset fra disse folkene. Flere av forfatterne underla seg blindt den stalinistiske bevegelsens direktiver for hva som var litteraturens oppgave. Bevegelsen (og forfatterne) opplevde det diktatoriske Albania som et lysende eksempel på en paradisisk idealstat, og de støttet Pol Pots og Røde Khmers folkemord i Kambodsja. Den som mente noe annet ble hetset, hånet, forfulgt og injuriert i Klassekampen og andre fora. Kjartan Fløgstad var blant disse.

MANGE AKP-forfattere skrev sine dårligste bøker i disse åra. Fløgstad skrev et par av sine beste. Han var influerte av latinamerikansk «magisk realisme» og ønsket å forene modernisme med en folkelig uttrykksform. Hans krasse polemikk mot m-l\'erne og hans personlige, litterære prosjekt er en del av hans biografi. Det er meget forståelig at han reagerer mot å bli plassert innenfor en intolerant, antidemokratisk og fanatisk politisk bevegelse han brukte en vesentlig del av sin intellektuelle kraft til å bekjempe.