Flott steinerskole

DE SISTE DAGENE har vi kunnet lese en rekke artikler om Steinerskolen i riksavisen Dagbladet. Vi er imidlertid lite imponerte over den usaklige og svært subjektive måten disse artiklene er skrevet på. Enkeltpersoner har kommet med sterke personlige meninger og opplevelser.Foreldrene har helt sikkert opplevd hendelsene slik som beskrevet, men enkelttilfeller kan vel ikke beskrive Steinerskolen i sin helhet. Og hva er da poenget med å svartmale Steinerskolene? Flere og flere foreldre velger imidlertid Steinerskolen fremfor den offentlige skolen. Dette viser en stor tillit til steinerpedagogikken og Steinerskolene i Norge. Vi er elever ved Steinerskolen i Stavangers videregående trinn, og er opprørte over hvordan skolen vår er blitt fremstilt. Vi er personlig svært fornøyde med den allsidige pedagogikken vi er blitt tilbudt, og har bare gode opplevelser fra et godt og trygt miljø med god oppfølging fra dyktige lærere. Vi kunne ønske at dere ville se på Steinerskolens positive sider, ikke bare trekke frem uheldige tilfeller.