Flytting mot øst?

Ingress

Meninger

I løpet av 10- 12 år skal et nytt regjeringskvartal stå ferdig til anslagsvis 3000 byråkrater og politikere fra alle departementer bortsett fra Forsvarsdepartementet. Uansett hvilket konsept som blir valgt, vil det få samfunnsøkonomiske konsekvenser. Men først og fremst vil det utgjøre et sentralt element i hovedstadens bybilde slik også det eksisterende bygningskomplekset har gjort. Det vil påvirke trafikkløsninger og gi føringer på bymiljøet. Det vil legge rammer for næringslivet og borgernes livsutfoldelse. Og det vil avgjøre om bygninger, som en gang var typiske for sin tid, skal bevares.

Den konseptutredningen som ble lagt fram i går, vil bli styrende for den videre planleggingen av prosjektet. Det er derfor viktig at det allerede nå blir gjenstand for en offentlig debatt. Prosjektet er stort, men det er av langt mindre omfang enn de olympiske lekene som byen også vurderer å arrangere. Utrederne nevner en sum på seks milliarder kroner over et visst tidsrom.

Utrederne konkluderer med å anbefale at nye bygg blir oppført mot øst, i et område som ut fra mange hensyn kan trenge fornyelse. Dessuten vil det gjøre det mulig å holde Akersgata åpen med tilhørende avkjøringer til Ring 1. En slik flytting av tyngdepunktet for regjeringskontorene kan sikre både fleksibilitet, sikkerhet og effektivitet, og er, etter de modeller ekspertene har å arbeide med, samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men det inngår også i konseptet at verneverdige bygninger i det gamle kvartalet blir revet og at arealene blir lagt ut til bypark.

Det springende punkt er høyblokkas skjebne. Bygningen er over 50 år gammel, men lokalene kan naturligvis tilbakeføres til tidsriktig kvalitet. Utrederne har regnet ut at rehabilitering vil koste 400 millioner kroner mer enn et nybygg. Det er mye penger, naturligvis, men ikke mer enn forsvarlig om man ut fra et overordnet politisk syn ønsker å bevare et signalbygg med både arkitektoniske og kunstneriske verdier.

Bygningens gavlvegger har interesse også i et internasjonalt perspektiv. Pablo Picassos figurer, festet til betongen av nordmannen Carl Nesjar, er unike, og var i sin tid et pionerprosjekt. Bygningen burde ha vært fredet for lenge siden, og det vil være en ubehagelig konsekvens av Anders Behring Breiviks terroranslag om bygningen blir revet for å gi plass for en park.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.