FN- fiasko?

I DAGBLADET LØRDAG avskriver Halvor Elvik det nylig avholdte FN-toppmøtet som «tragisk FN-fiasko.» Riktignok kunne erklæringen fra møtet vært bedre, men så negativ går det ikke an å være. På viktige områder brakte erklæringen FN fremover. For første gang har FN gitt sin tilslutning til prinsippet om et felles internasjonalt ansvar for å beskytte sivilbefolkningen mot folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, etnisk rensning og krigsforbrytelser. FN skal opprette en fredsbyggingskommisjon med et fredsfond. Vi har fornyet vår forpliktelse til å nå FNs tusenårsmål innen 2015. FNs menneskerettighetsarbeid er styrket og administrative reformer vil bli gjennomført. Jeg er selvfølgelig skuffet over at vårt ikke-spredningsinitiativ ikke ble reflektert i toppmøteteksten. Men initiativet er ikke dødt. Generalsekretær Kofi Annan fremhevet Norge som eneste land i sitt innlegg - og det forplikter. Jeg har derfor møtt med de andre kjernelandene for å drøfte hvordan initiativet nå kan bringes videre. Jeg føler meg trygg på at min etterfølger vil ta opp tråden etter regjeringsskiftet. På dette området kan og bør Norge spille en rolle. Halvor Elvik påstår at jeg har hevdet at vi hadde USA ombord når det gjaldt realitetene i forslaget. Det stemmer ikke. Jeg sa til Dagbladet i et intervju at USA ikke motsatte seg at vi arbeidet på grunnlag av vår tekst. Det fremgår klart av det intervjuet Dagbladet selv hadde på trykk. At den som skrev ingressen allikevel rotet det til og blandet realitet og prosess er noe annet - men ikke min skyld. Vi tok øyeblikkelig kontakt med Dagbladet for å klare opp i dette. At Halvor Elvik ikke har fått det med seg må skyldes dårlig internkommunikasjon i avisen.