AVGJØRENDE: Global migrasjon er en av de største utfordringene verden står overfor. Det er helt avgjørende at vi finner løsninger i samarbeid med andre land. Derfor er FN-plattformen viktig, skriver innsenderen. Foto: Knut Fjeldstad / NTB Scanpix
AVGJØRENDE: Global migrasjon er en av de største utfordringene verden står overfor. Det er helt avgjørende at vi finner løsninger i samarbeid med andre land. Derfor er FN-plattformen viktig, skriver innsenderen. Foto: Knut Fjeldstad / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Migrasjon

FNs migrasjonsplattform og konsekvenser for Norge

Innvandringen til Norge kommer ikke til å øke som følge av den nye FN-plattformen, det vil fortsatt være et skille mellom velferdsrettighetene til ulovlige og lovlige immigranter.

Meninger

En migrant er en person som flytter fra ett land til et annet. Ordet omfatter både de som flytter over landegrensene som følge av arbeid, utdanning, familie eller som flyktning. Dette er uavhengig om flyttingen skjer frivillig, ufrivillig, lovlig eller ulovlig. Den mye omtalte The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration skiller for eksempel ikke mellom tyske, svenske, polske, eller migranter fra andre deler av verden.

Ove Trellevik.
Ove Trellevik. Vis mer

Med ulike utfordringer i naboland når det gjelder befolkningsøkning, klimaendringer, krig og konflikt, trenger verdenssamfunnet generelle kjøreregler.

FN forventer vekst i migrasjonen, og Norge er et attraktivt land i mange sammenhenger. Den nye FN-plattformen slår fast at strømmen av irregulære migranter må bringes under kontroll. Dette er et vesentlig poeng for Høyre.

Det er også viktig å få på plass velfungerende ordninger for retur av mennesker som ikke trenger beskyttelse. Derfor er det viktig å skille mellom lovlig og ulovlig migrasjon.

Plattformen framhever også at hvert enkelt land har selvstendig rett til selv å fastsette sin innvandringspolitikk. Høyre mener det er avgjørende at Norge selv kontrollerer innvandringspolitikken. Lokale utfordringer og kriser som følge av naturkatastrofer etc. bør løses lokalt og regionalt. Vi skal heller yte bistand i nærområdene framfor å bidra til å drive mennesker på flukt. FNs plattform bidrar til dette.

Norge har allerede gode ordninger for å håndtere migrasjon. Mange andre land har ikke det. For stort sett alle praktiske formål så er plattformens 23 målsettinger områder vi allerede har velfungerende politikk på.

For Norge har kontrollert migrasjon også vært et gode. Nordmenn har for eksempel kunne reise til Sverige i dårlige tider. Flere av våre næringer er i dag avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er rett og slett for få norske søkere til jobber i fiskeindustrien, hotellbransjen, og innen enkelte andre spesialiserte yrker.

For Høyre er det viktig at vi fortsetter med den regulerte og kontrollerte innvandringen til Norge, og at vi selv beslutter hvem som skal få opphold. Det er ikke aktuelt for Høyre å liberalisere innvandringspolitikken basert på denne avtalen.

Før Norge slutter seg til plattformen, kommer vi til å klargjøre hvilken forståelse av teksten vi legger til grunn. Innvandringen kommer ikke til å øke som følge av avtalen, og vi skal fortsatt skille på velferdsrettighetene mellom ulovlige og lovlige immigranter. Eksport av velferdsgoder basert på denne plattformen er ikke aktuelt, og den vil ikke påvirke vår adgang til å sørge for at flyktninger uten lovlig opphold blir returnert.

Global migrasjon er en av de største utfordringene verden står overfor. Det er helt avgjørende at vi finner løsninger i samarbeid med andre land. Derfor er FN-plattformen viktig.

For mange land er verdien av migrasjon det tidobbelte av verdien av økonomisk støtte fra den rike delen av verden. Derfor blir migrasjon også sett på som positiv av fattigere land.

Høyre mener det er helt naturlig for Norge å være med på dette internasjonale samarbeidet, både for å ta et globalt ansvar, og for å opprettholde kontroll over våre egne grenser. Det gjør vi best ved å delta aktivt i utformingen av det internasjonale samarbeidet.