Fnyser av «Farmen»-kritikk

Gerhard Helskog fnyser av bondeorganisasjonenes kritikk av «Farmen» på TV2.

- Amatørene på «Farmen» vil aldri greie å gjøre noe som er halvparten så jævlig som den daglige behandlingen av dyr i det norske landbruket, sier redaksjonssjefen fra «Rikets tilstand», som laget et program om slaktemetodene i norsk landbruk.

- Det er en meget sjokkerende og grov uttalelse, som jeg vil ta sterk avstand fra, svarer næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, Per Harald Agerup.

- Norsk landbruk er humant, her framstiller Helskog det som om det drives på en nærmest kriminell måte.

Dyremishandling

I 1999 laget TV2s «Rikets tilstand» et program om dyremishandling på norske slakterier, som førte til at sju av Gildes slakterier måtte bygges om for 30 millioner. Nå går programleder og journalist Gerhard Helskog hardt ut mot bondeorganisasjonene.

- Jeg skjønner ikke hva de klager på, «Farmen» blir et glansbilde i forhold til det de holder på med, mener han.

- Hvis det skulle være noe problem med programmet, så er det at de framstiller norsk landbruk altfor idyllisk. Realitetene er at landbruket har blitt industrialisert med høns og rev i bur, standardiserte kuer, kastrering av smågris, stadig lengre dyretransporter og tvilsomme slaktemetoder, sier Helskog

I likhet med Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil heller ikke Norges Bondelag hjelpe TV2 i arbeidet med «Farmen».

- Det er strenge regler for slakting av dyr, og vi er sterkt kritiske til å bruke dyr i denne typen underholdning. Og livet på gården blir latterliggjort, når det å drive et gårdsbruk blir framstilt på feilaktig måte. Det er opplagt at et slikt program kan støte våre medlemmer ved måten gårdsdrift blir framstilt på, mener Agerup.

Dårlig tid

Dermed begynner TV2 å få dårlig tid til å finne samarbeidspartnere til sitt nye reality-show.

Kanalen planlegger å starte opptakene av serien i august, og TV2 må finne en egnet gård innen tre uker.