Følg saken

  • I ett år har det vært jobbet med å få i stand brubyggerprisen Panga Pamodzi Prize. Panga Pamodzi betyr på zambisk å samarbeide.
  • Flere innvandrere uttrykte at prisen vil forsterke rasismen og motsetninger mellom nordmenn og innvandrere.
  • Inntil torsdag skulle prisen deles ut i Oslo konserthus, men Konserthuset sa opp avtalen da en bankgaranti på 50000 kroner ikke forelå til avtalt tid. Utdelingen ble så flyttet til Scene West Victoria seint lørdag kveld, men i går kom beskjeden om at arrangementet måtte avlyses.