- Folk må tåle forandringer

Håkon Moslet forstår dem som kaller P3 «gubberadio», men ikke kritikken av det nye sendeskjemaet.

TRONDHEIM (Dagbladet): - Jeg synes kritikerne framstår som mer katolske enn paven i sitt forsvar av dagens kveldstilbud. Folk må tåle forandringer. Det er ikke sånn at ting står stille, sier radiokanalens musikksjef til Dagbladet.

Moslet har skapt storm ved å endre sendeskjemaet slik at radiolegenden Harald Are Lunds sendetid i P3 blir redusert fra fem til to timer. Men kritikken ser ikke ut til å ryste en blid og avslappet musikksjef, som i går var på besøk i NRK-lokalene på Tyholt i Trondheim. Han har mye større forståelse for dem som kaller P3 en «gubberadio».

- Det er en mye mer berettiget kritikk, og jeg synes NRK generelt sett fortjener kritikk for å ha vært for dårlig til å fornye seg. Men den kritikken som kommer nå, er egentlig veldig konservativ. Det er overraskende, særlig at man i såkalte progressive undergrunnsmiljøer er så livredde for forandringer.

- Hvorfor var det nødvendig å finne en slags førtidspensjonering av Harald Are Lund?

- Vi ser ikke sånn på det i det hele tatt. Vi har vært opptatt av å ha med Harald videre, og han blir nå å høre på både P3 og P2.

- Men hans tre timer lange sending på torsdager blir borte?

- Ja, det ligger jo et ønske om fornyelse her. Det har vært et suksesskriterium gjennom P3s første 15 år, at kanalen har fornyet seg.

- Har han for få lyttere?

STÅR FAST: De enorme protestene til tross: Musikksjef Håkon Moslet i P3 har ingen planer om å endre på    planene om å redusere Harald Are Lunds sendetid i kanalen. Foto: TOM E. ØSTHUUS
STÅR FAST: De enorme protestene til tross: Musikksjef Håkon Moslet i P3 har ingen planer om å endre på planene om å redusere Harald Are Lunds sendetid i kanalen. Foto: TOM E. ØSTHUUS Vis mer

- Nei, det er ikke det primære.

- Har han feil lyttere?

- Nei, vi opplever at også programmene på kvelden når et ungt publikum, men hvis man skal nå et spesifikt tenåringspublikum, så er det viktig å ha et allment tilbud.

- Er han for gammel?

- Det at man har en 62-åring i en ungdomskanal er i seg selv spesielt, men Harald Are har holdt seg utrolig vital, så alderen er sjelden noe tema internt.

- Det du kaller fornying, opplever andre som vinglete og selvmotsigende?

- Jeg vil heller si det har vært en klar kontinuitet siden jeg ble musikksjef, som har gått ut på at P3 skal være en bred og åpen ungdomskanal.

- Hvor brede kan dere bli uten å miste identiteten?

- Folk må tåle forandringer

- Jeg tror det er perioder der P3 har ligget for tett opp mot kommersiell radio i musikkvalg, men det føler jeg ikke er tilfelle nå.

- Noen mener P3 blir Ungdoms-P4?

- Ja, det får de bare si. Jeg synes folk blir veldig hellige. Det er vel de samme folka som sier de bare leser side 2 og 3 i Dagbladet.

- Ser du deg ikke blind på kanalens målgruppehensyn?

- Snakk om målgruppe kan oppfattes som blårusstankegang, men NRK må også forholde seg til publikum.

- NRK har også et kultur- og folkeopplysningsansvar?

- Jo da, og det er balansegangen som har vært viktig i stablingen av den nye P3-kvelden. - Men nå blir dere bredere?

- Jo, og det går det an å være uenig om, men jeg mener det er viktig å akseptere at kanalen alltid har vært et blandingsprodukt.

- Det ser da ut som det smale får mindre plass?

- Jo da, det er riktig, det kommer et nytt hensyn i forhold til kvelden.

- Og når det smale får mindre plass, så blir miksen mindre?

- Det er viktig for meg at P3 alltid har vært en kombinasjon av det smale og det brede, og det kommer den fortsatt til å være.

- Du har skapt storm?

- Reaksjonene er sterke, og jeg synes det er fint at mange setter pris på Harald Are Lund.

- Kan protestene få deg til å skifte mening?

- Nei, jeg tror veldig på løsningen med at Harald Are Lund både skal lage program på P2 og P3, sier Håkon Moslet.