Folk på plata - organiser dere!

PÅ MANDAG

begynner politiet ryddingen av Plata. Miljøet skal splittes, de narkomane skal oppholde seg andre steder. Beslutningen er fattet på politisk hold. Vi minnes Oslo for nær 35 år siden. Løsgjengerlovens §§ 16 og 18 ble opphevet 1. juli 1970, av et enstemmig storting. Oppstad tvangarbeidshus på Jæren ble tømt for uteliggere. I stedet kom uteliggerne til syne i Oslos gater, med sin rødsprit og sine plastposer. Det holdt på å gå galt: Ropet om ny renovasjon, ny innesperring, ble så sterkt at nye lukkede anstalter nesten ble virkelighet. Nesten, men ikke helt. Løsninger som var noe annerledes og bedre ble virkelighet. Hvorfor? Flere forhold medvirket. En vesentlig faktor var uteliggerne selv. Uteliggerne organiserte seg, politisk. Mange sa: Men det er ikke mulig, de er alt for «ressurssvake». I alle mennesker er det ressurser. Vi minnes første gangen en gruppe uteliggere møttes, med det formål å arbeide politisk for sin sak.

DE MØTTES FØRST

i et nedkjørt universitetslokale på Vestkanten. Modige sosialarbeidere hadde stimulert dem og kjørt dem til stedet. Aldri har vi sett så mange fulle folk, flere med rødspriten på lomma, diskutere så viktige spørsmål. «Bolig og nøkkel i døra» var kravet. Etter hvert ble møtene mindre preget av fyll, mer preget av alvor. «Aksjonsgruppa for herbergister og uteliggere», som organisasjonen ble kalt, ble stiftet ca. 1973. Vi sier «ca.» fordi en slik organisasjon går ikke gjennom en formell, byråkratisk stiftelse, men «blir til». Aksjonsgruppa gikk i demonstrasjonstog 1. mai. Under overvåking av aviser gikk den til Sosialrådmannen med krav som gjorde at rådmannen måtte komme ut av kontoret og snakke med dem og love bot og bedring. Aksjonsgruppa var til stede under interpellasjonsdebatter i Rådhuset. De fulgte debattene og ble sentrale i mediebildet. De gjorde seg gjeldende.

EN AV OSS (TM)

har skrevet den detaljerte historien om dette, i boken «Løsgjengerkrigen», som kom ut i 1975. Folket på Plata må gjøre likedan som sine forgjengere for 30 år siden. De må organisere seg. Som den gang vil mange si at det er umulig, de er for 8ressurssvake8. Igjen er det viktig å være klar over at i alle mennesker er det ressurser. Dere kan klare å organisere dere, som deres forgjengere, kanskje med litt hjelp av andre. Det vil nok bli litt rot til å begynne med. Slik var det for 30 år siden også. Så vil det klarne, og dere vil stille krav som kan høres.

Så, Plata-folk: Organiser dere!