GLAD: Daglig leder Elin Aamodt i GramArt er fornøyd med folks holdninger til nedlasting av musikk. FOTO: STEINAR BUHOLM
GLAD: Daglig leder Elin Aamodt i GramArt er fornøyd med folks holdninger til nedlasting av musikk. FOTO: STEINAR BUHOLMVis mer

Folk vil egentlig ikke drive med ulovlig fildeling

Men fristelsen blir for stor.

Slik konkluderer daglig leder i GramArt, Elin Aamodt, etter å ha studert resultatene av Norstats spørreundersøkelse om forbrukernes holdning til ulovlig nedlasting av musikk. Ikke overraskende viser den at folk under 30 år både er mest aktive og har minst skrupler når det gjelder å laste ned musikk uten å betale, men for befolkningen som helhet er holdningen annerledes.

Kraftig signal
– Hele 84 prosent mener at de som står bak musikken selv må få bestemme om den skal selges eller gis bort.

Det er det samme som artistene mener, og et kraftig signal til både politikerne og forbrukerne. Det handler kort og godt om holdningen til «mitt», «ditt» og det å stjele, sier hun, dagen før Høyres stortingsgruppe arrangerer fagseminar om «Ulovlig fildeling og lovlige tilbud – utfordringer og muligheter» og tre dager før det faller dom i Pirate Bay-saken i Sverige.

– Undersøkelsen viser at mangel på lovlige nedlastingsmuligheter ikke er hovedgrunnen til at folk laster ned ulovlig?

– At bare fire prosent mener at mangelen på gode nok lovlige tjenester gjør at folk laster ned musikk gratis, er veldig interessant. Vi blir jo ofte møtt med en påstand om at folk laster ned ulovlig fordi det ikke finnes gode nok lovlige tjenester. Undersøkelsen viser altså det stikk motsatte.

Liten risiko
– Samtidig tror folk flest at den ulovlige nedlastingen vil fortsette så lenge risikoen for å bli straffet er liten, selv om de anerkjenner opphavsretten?

– GramArt kommer til å bruke resultatet av undersøkelsen i det videre arbeidet for å styrke en tydeliggjøring og mer konkret håndhevelse av lovverket, sier Aamodt.