Folkets forakt

POPULISME: I et av verdens mest egalitære samfunn har vi i følge John Olav Egeland et høyrepopulistisk parti som vokser seg stort takket være den enorme kløften mellom de styrende og de styrte («Elitenes forakt», Dagbladet 29. mai). Underlig da at andre land der kløften er svært mye større ikke opplever det samme fenomenet. Kan det være at sannheten snarere er motsatt?

ET SELVBEVISST folk i et rikt land med relativt små sosiale og økonomiske forskjeller står ikke lenger med lua i handa, men har begynt «å tenke sjæl» og med det forakte politikere. «Folk flest» strømmer i store skarer til Frp. Folk flest tror ikke lenger på autoriteter, de stemmer ikke lenger Ap, de stoler på sin egen intuisjon. Folk flest har ikke unødvendig lange studier bak seg og kan løse kompliserte problemer med det enkle verktøyet de måtte finne på sin vei - det er slett ikke så vanskelig som «politikerne» skal ha det til. Folk flest vil ha billigere bensin, billigere biler, billigere sprit, billigere medisiner, bedre helsetilbud, bedre veier, høyere økonomisk vekst, billigere arbeidskraft OG lavere skatter, avgifter, renter og strømpriser, færre bomringer og langt mindre innvandring. De fleste mennesker, og kanskje særlig elitene burde vise mer ydmykhet, men bortsett fra det, hva vil Egeland at elitene skal gjøre som de ikke gjør i dag? Lytte til folket, harryhandle, gå i grilldress og kreve det samme som folk flest?