Folkets mening om opsjoner

OPSJONSSTRIDEN: I Dagbladet 12.august vises det til en undersøkelse om hvordan regjeringen har håndtert opsjonssaken i Hydro. Selvfølgelig skulle jeg ønske at flere mente at vi har håndtert saken på en god måte. Likevel er jeg positivt overrasket over at bare 41 % av de spurte synes vi har gjort en dårlig jobb, i forhold til alle de negative påstandene som har kommet fra opsjonstilhengere og politiske motstandere.

Når opposisjonspolitikere, opsjonstilhengere og andre har framstilt det som om vi ikke sa noe på forhånd, ja, så er det feil. Denne regjeringen har innført retningslinjer for lederlønn. Vi er tydelige på hva vi vil med statens eierskap. Det er ingen som har vært tydeligere på at opsjonene skal vekk, enn denne regjeringen.

Allerede fra starten sa vi i fra, vi ga tilbakemelding om at avviklingen skulle gjøres på rimeligst mulig måte. Men til tross for det, fattet Hydros styre et vedtak som var gunstigere for opsjonsinnehaverne enn de vi ble orientert om. Dette har vi som kjent reagert på.

Når man skal oppnå resultater i denne typen saker må det gjøres med de spilleregler som gjelder i selskapet, blant annet Allmennaksjeloven. Vi har forholdt oss til bedriftsforsamlingen, som er styrets tilsynsorgan. Det tar tid å gjøre ting ordentlig, men det er helt nødvendig hvis det skal bli handling og ikke bare prat.

Når Høyre og Frp med skjellsord og personangrep prøver å ta mannen i stedet for ballen, er det selvfølgelig for å ta fokus bort fra det saken gjelder, nemlig urimelige opsjonsordninger og høye lederlønninger.

Det aller viktigste for meg å vite, er om folk er enige eller uenige i vårt arbeid mot opsjoner og høye lederlønninger. Og dette spørsmålet vil selvsagt ikke ovennevnte partier svare konkret på. Det er et mål for meg at man bevarer samfunnskontrakten man har i Norge, at det ikke er så stor forskjell på folk.

Vi har et godt utbygd velferdssystem, et godt organisert arbeidsliv med sterke organisasjoner, likestilling, toleranse og relativt små forskjeller mellom topp og grunnplanet i samfunnet og bedrifter. Velferdspolitikken vår er først og fremst et resultat av at vi har ønsket mer rettferdighet, men ingenting er bedre enn det også gir gode resultater, som det viser seg at Norge oppnår i den internasjonale konkurransen.

Det er blant annet med tanke på den norske modellen vi har tatt grep om urimelige lederlønninger. Ledere i bedrifter hvor staten er eier, skal få den lønnen de fortjener. Men de statlige bedriftene skal ikke være lønnsledende.

Jeg er trygg på at vi har støtte for å fortsette jobben for et rettferdig samfunn, men innser at vi ikke vil få noen støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet der.