Folkvords anklager

Påstandene er tilbakevist en rekke ganger, uten at det gjør nevneverdig inntrykk på Erling Folkvord.

GJENTAS: Det likner uansett på en bevisst strategi, hvor den tidligere lederen av Rødt gjentar påstandene om korrupsjon om og om igjen, i håp om at det denne gangen skal falle i fruktbar jord, skriver Per-Kristian Foss (bildet). Foto: OLE C. H. THOMASSEN
GJENTAS: Det likner uansett på en bevisst strategi, hvor den tidligere lederen av Rødt gjentar påstandene om korrupsjon om og om igjen, i håp om at det denne gangen skal falle i fruktbar jord, skriver Per-Kristian Foss (bildet). Foto: OLE C. H. THOMASSENVis mer

Den selverklærte korrupsjonsjegeren Erling Folkvord rører sammen og resirkulerer anklager i kjent stil, denne gangen i Dagbladet 13. mars. Anklagene er like gamle som de er mange, og man kan lure på om det er selve partitilhørigheten til undertegnede som gjør at den tidligere nestlederen i Arbeidernes kommunistparti ser rødt.

Folkvords hovedankepunkt mot Oslo kommune er selve systemet. I iveren etter å angripe politiske motstandere, ser han korrupsjon overalt, og sier: «Tilfeldighet? Neppe». Hans anklager er tilbakevist en rekke ganger, uten at det gjør nevneverdig inntrykk på ham.

Min omtalte tur på cruise for tolv år siden var en bryllupsdagsfeiring. Jeg var ikke involvert i avgjørelser som berørte giveren verken som stortingsrepresentant eller leder i Oslo Høyre. Jeg fant det derfor ikke naturlig å oppgi denne reisens verdi til Økonomiregisteret på Stortinget, slik Folkvord etterlyser.

Jeg registrerer at Folkvord omtaler Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som «ko-ko-komiteen». Kan hende er dette betegnende for hans syn på landets nasjonalforsamling. Det likner uansett på en bevisst strategi, hvor den tidligere lederen av Rødt gjentar påstandene om korrupsjon om og om igjen, i håp om at det denne gangen skal falle i fruktbar jord. Jeg vil for ordens skyld minne om at alvorligheten i Folkvords anklager innebærer at riktig adressat bør være Politiet, ikke Dagbladet.