For en alternativ politikk

KLIMA: Steinar Lem går i sin kronikk i Dagbladet 3. februar til frontalangrep på de rødgrønne sin klimapolitikk.

Han har mange viktige poenger, men er sikkert smertelig klar over at ingen av de større partiene i Norge, verken på venstresiden, i sentrum eller på høyresiden, er villige til å føre en politikk som gir en rask nedgang i klimautslippene også i rike land som Norge, noe som er nødvendig for å hindre en global temperaturøkning med katastrofale konsekvenser.

Dette kommer tydelig fram gjennom den store tverrpolitiske enigheten om tiltakene for å dempe konsekvensene av finanskrisen. Løsningen er nå å pøse på med bevilgninger for at vi så snart som mulig kommer tilbake på sporet for fortsatt materiell vekst slik at «Alle må få mer av alt. Alltid» som Lem skriver i kronikken. Et spørsmål blir da: Hvorfor sier ikke Framtiden i våre hender klart fra om at det er bare ett parti i Norge som tar miljøproblemene virkelig på alvor, med basis i visjonen fra Arne Ness, nemlig Miljøpartiet de grønne? Om flere aktive miljøvernere, klimaforskere og andre ville bruke dette partiet for å fremme en alternativ politikk, ville partiet kanskje etter ei tid få den politiske kraften som er nødvendig for å endre norsk miljøpolitikk.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER har gjennom mange år gjort en stor jobb med å opplyse om miljøproblemene og nødvendige tiltak, men fortsatt mangler den politisk viljen som må til for å skape en grønnere framtid. Kanskje aktive miljøvernere, klimaforskere og ulike miljøorganisasjonene nå bør revurdere sin partinøytralitet og samle sitt engasjement i et politisk parti som vil de endringene som svært mange i nordmenn vet er nødvendige?