For få barn?

BARNEFØDLSER: Kåre Willoch skriver bekymrede kronikker om at det er for få barnefødsler her i landet. Vi blir for få og vil friste kvinner med økt barnetrygd, bl.a. Han tenker kanskje på hvite barn?Afrika vil antakelig fordoble folketallet innen 2050 - til ca. 1,6 milliarder. I øyeblikket dør millioner av aids og sult. Det fins barn i India og Sydamerika også - gatebarn til plage for forretningslivet. Ja, til og med i Europa. Hva med å adoptere noen, gi dem en god oppvekst og utdannelse, de er jo akkurat maken til andre barn, er de ikke det, da? Hvorfor alt ståket med kunstig befruktning, barnløs tristesse og økt barnetrygd når det der ute fins bekymrede foreldre som sender barn alene nordover til kulde og usikkerhet? Foreldreløse barn som fanges opp av kriminalitet.For noen uker siden hørte jeg en spontan og ivrig Abid Q. Raja i radioen. Han ville bli med flyet til Stoltenberg og hente hit barn fra de jordskjelvrammede områdene i Pakistan. Kort før flyet gikk var han i studio igjen med to pakistanske leger som også ville være med. Men da braket byråkratiet lydløst inn - de fikk heller sulte og fryse i hjel der borte før man forstyrret anerkjent saksbehandling, skjønte vi. For den tar tid. Jeg tror flyet gikk uten noen av dem.

I COLORADO, USA, fins en sekt der menn kan «produsere» mer enn 40 barn i en stor og trivelig kjernefamilie. Alle hvite, så vidt vi kunne se på reportasjen. Det er naturligvis godt modne menn som stadig forsyner seg med nye koner fra 16-års alder eller der omkring. Siden de refererer til Gud, bryter ikke loven inn. Kunne det være noe..?