For folk flest

DET ER ALVORLIG at kommunepolitikere i Norge blir truet, og det er også alvorlig at den profesjonelle politikeren Siv Jensen blir det. Det er selvsagt alvorlig for de det gjelder, men det er også et anslag mot demokratiet. Det er i et fritt samfunn uakseptabelt at mennesker som engasjerer seg politisk, gjennom dette utsetter seg selv og sine nærmeste for en reell risiko for å bli utsatt for trusler, trakassering og i verste fall vold. Det er et demokratiproblem dersom noen vegrer seg for å stille til valg eller ønsker å trekke seg ut av politikk på grunn av dette. Tre av fire stortingsrepresentanter og hver tredje kommune og fylkespolitiker i Sverige har blitt utsatt for vold, trusler eller trakassering. 88% av disse har vurdert å trekke seg.

REGJERINGEN GJØR for lite for å sikre befolkningen mot vold og trusler. Dette arbeidet er ikke mindre viktig selv om vi reiser debatten om vold og trusler mot folkevalgte. Tvert i mot henger det sammen. Truslene rammer folkets representanter på alle nivå. Hvis det er slik at lokalpolitikere i Norge trekker seg på grunn av trusler og trakassering, hvem er det da som bestemmer? Det vi vet, er at det ikke finnes gode tiltak for å sikre mennesker utover de som er i de aller høyeste posisjonene. Det er forunderlig at Siv Jensen mener vi ikke å bry oss om de som ikke har kjente ansikter, når det vi reiser en debatt om sikkerheten nettopp til de ukjente ansikter, parallelt med arbeidet vi gjør for å sikre folk mot vold, og hjelpe voldsutsatte. Debatten om folkevalgtes sikkerhet er ikke en debatt om situasjonen til Siv Jensen eller undertegnende. Dette handler om noe mer, det handler om demokratiet og om folk flest. Derfor har vi bedt regjeringen sette i gang tiltak mot trusler og trakassering også mot folkevalgte.