- For lite tull på tv

Bård Tufte Johansen sier seg helt enig med Lars Mjøen som kritiserer han og de andre nye tv-humoristene for å mangle innhold og politisk snert i sin humor. - Ofte er det ikke så mye innhold i det vi driver med. Men reinspikka tull er viktig, det også, mener Tufte Johansen.

KLM-veteran Lars Mjøen refset de nye tv-humoristene i gårsdagens Dagbladet. Nå får han overraskende full støtte fra en av dem han kritiserer. Men «Åpen post»-sjef Bård Tufte Johansen synes ikke det er noe negativt med humor uten innhold.

- Det er altfor mye mening og for lite tull på norsk tv, sier han.

Mener mye rart

- I «Åpen post» går vi ikke inn for å mene noe spesielt eller si noe om samfunnet med humoren vår. Vi ønsker bare å tulle og ha det morsomt, sier Tufte Johansen.

Han forteller at han og Harald Eia har forsøkt å mene noe gjennom sin humor, men at de to mener så mye rart at det ikke har fungert i praksis.

- Foreløpig har vi så mange merkelige meninger at det neppe vil fungere å la dem gjennomsyre humoren vår.

Lars Mjøen mener komikeren har den gamle hoffnarrens rolle; å si fra om ting som rører seg i folkedypet og ta det opp på en morsom måte.

- Når vi blir voksne

- Mjøen har et poeng der. Når Harald og jeg blir voksne skal vi prøve å innta den rollen. Da kan det hende at vi klarer å være mer samfunnskritiske i humoren vår.

- Når dere blir voksne? Er dere ikke voksne nå, da?
- Nei, jeg forsøker fortsatt å ta opp gymnasfag som privatist.

Tufte Johansen sier at det hender at de legger inn samfunnssatire i «Åpen post».

- Men da roter vi det til så folk ikke legger merke til det.

- Syk framtid

- Lars Mjøen sier at selv KLMs repriser har mange ganger flere seere enn «Åpen post» og Alex til sammen. Han har vel et poeng?
- Vi har rundt 200000 faste seere. De som ser på oss har til gjengjeld veldig lyst til å se på oss. «Åpen post» er kanskje det eneste programmet de liker på tv.

- Men verken «Lille lørdag» eller «Åpen post» har vært i nærheten av noen seerrekorder...

- Nei, man kan ikke regne med at hele Norge skal være opptatt av Finn Kalvik-nyhetene. Jo, kanskje, i en syk framtid...

UTEN SUBSTANS: Lars Mjøen etterlyser substans i humoren til Bård Tufte Johansen og andre unge tv-humorister. Tufte Johansen synes imidlertid ikke substans er så viktig. Tull og tull alene er en bra ting, det også, understreker han.