«Før og etter vanlig tidsregning»

Cappelen Damms nye

skolebøker for religionsfaget

i grunnskolen har erstattet

uttrykkene «før Kristus» og

«etter Kristus» med

«før vanlig tidsregning» og «etter vanlig tidsregning».

«Endelig! Dette var på tide.

azitro

«Enig. Er en stund siden den siviliserte verdenen byttet. Flere ting er problematisk med den gamle typen: 1. Vi vet ikke hvilket år, ei heller når på året, Jesus ble født. Derfor er f/e.Kr. et kunstig konsept. 2. Ikke alle i verden er kristne og har samme tidsregning. 3. Religion hører hjemme i vitenskap like mye som vitenskap hører hjemme i religion. 4. Er tidsregning virkelig et konsept som hører hjemme i kulturarven? Dette er et internasjonalt standardiseringsprosjekt. La oss nå hoppe ombord.

Arcus«De fleste i verden bruker vår kalender idag, men å tvinge en hel verden til å bruke før og etter kristus er bare ett av mange dømer på hvordan den vestlige verden og kristendomen har presset seg på andre kulturer. Hadde du likt at det hetter før og etter Mohammed?

Bjarte Almklow«Jo mer jeg tenker på det, jo mer ålreit synes jeg det klinger. Selv om jeg heller vil si «vår» eller «vestlig» enn «vanlig». Det blir samme forkortelsen uansett: EVT. Etter vår tidsrregning. Etter vestlig tidsregning. Etter vår tidsregning. Det er helt greit. Ganske mange nordmenn har et anstrengt, nei, ikke anstrengt, SLAPT er bedre uttrykk, et slapt forhold til Kristus uansett.

Maeglin