For sikkerhets skyld

Amerikansk hverdagsliv sikkerhetstyranniseres - av angst for søksmål og redsel for terror.

NEW YORK (Dagbladet):

HUN VAR PÅ GRÅTEN, damen bak disken i kaffebaren på flyplassen i Fort Lauderdale. Jeg ville gjerne ha kaffe og ei kake, men også et sted å sitte. Hun hadde bare ståplasser langs veggen.

- Jeg hadde stoler og bord, men de kom og fjernet dem, for sikkerhets skyld, sa hun med betuttet stemme.

Kafeen hennes lå ved gangen inn til gjennomlysningsanlegget for bagasje og representerte derfor en risiko dersom folk kunne sitte ned. Sikkerhetsfolkene ved flyplassen hadde vært ubønnhørlige. Hun fortalte at nesten alle kundene var blitt borte etter at stolene forsvant, hvem vil stå og slappe av med en latte og en blåbærmuffin? Nå var det bare et spørsmål om tid før hun måtte stenge hele kafeen og finne seg noe annet å gjøre.

PARANOIA kan være vel begrunnet. Arrestasjonen av Khalid Shaikh Mohammed i Rawalpindi viste at nye angrep på USA var under planlegging. Men hvor mye kan all verdens sikkerhetstiltak egentlig forhindre terror? Meningsmålinger viser at det mastodontiske departementet for «hjemlandets sikkerhet» ikke har fått folk til å føle seg tryggere. Tåpelige praktiske råd og beredskapsnivåer i forskjellige farger framkaller mest av alt galgenhumor.

Den alvorligste følgen av kontinuerlig sikkerhetsbevissthet er følelsen av å være offer. En av de formuleringene som har satt seg fast etter 11. september, er denne: «Hvorfor hater de oss?» Det er noen der ute som vil oss vondt. I det perspektivet kan de mest vidløftige sikkerhetstiltak rettferdiggjøres.

DETTE KOMMER på toppen av annen angst, først og fremst redselen for å bli stående økonomisk og rettslig ansvarlig for noe. Trusselen om å havne i erstatningssøksmål ligger alltid der som en murrende mulighet. Derfor er det da også tatt forholdsregler opp og nedad vegger.

På min sønns skole er det en trappegang for oppover og en for nedover. Det er strengt forbudt å gå opp i den nedadgående og vice versa. Ingen skal kollidere i full fart der. En lærer følger alltid barna ned og opp trappene. Det er stopp i hver etasje, slik at ingen skal snuble i hverandre. Det fattige 15. skoledistrikt i Brooklyn må for all del unngå å havne i søksmål fra foreldre.

FLERE TRUSLER PÅ hverandre gir sterke utslag. Prøv å gå om bord i en passasjerbåt i en amerikansk havn. Først kommer alle sikkerhetstiltak mot terror, så kommer alle tiltak for å hindre skader og søksmål. Det er så vidt man får lov til å lene seg over rekka. Farer truer alle vegne og begrunner et overveldende regime av foranstaltninger - for sikkerhets skyld.