Forakten for islam

KRL-FAGET: Janne Haaland Matlary og Dagfinn Høybråten retter i Dagbladet 18. april (’Manipulasjon om KRL-faget’) et frontalangrep mot dem som vil svekke kristendommen innenfor det nye faget RLE. Hva er deres motivasjon for å ignorere den overlevering og videreutvikling av antikkens tankegods som islamske tenkere har bidratt med i europeisk historie?

Det er ingen tvil om at både klosterskoler og sykehus drevet av klostre har lagt et viktig grunnlag for moderne europeiske institusjoner. Historien om klostrene blir likevel ikke sann dersom man ikke tar med at de store klosterfedrene, som Benedikt av Nursia, Bernhard av Clairvaux, Dominikus og Frans av Assisi var sterkt kritiske til den dekadansen som koblingen mellom politisk og religiøs makt bidro til. Deres klosterbevegelser vokste fram på tross av statens religionsvesen, og i opposisjon til dette.

Ved å hevde at det er kun gjennom klostrene at den antikke arv ble ført videre under middelalderen, overser Haaland Matlary og Høybråten betydningen som islam spilte. Standardverket i medisin i Europa i høy- og senmiddelalderen var skrevet av en muslim, ibn Sina (Avicenna).

Dersom vi går til filosofien, er det også klart at den islamske verden var mer utviklet. Thomas av Aquinas lærte av ibn Rushd (Averroes), som levde i det muslimske Andalucia i det 12. århundre. Gjennom sin viderefortolkning av Aristoteles bidro Averroes i avgjørende grad til den europeiske filosofi.

Disse er bare to eksempler på avgjørende bidrag fra vitenskapsmenn fra en islamsk kultursfære som vi i Europa kan være takknemlige for. Ved å unnlate å trekke fram slike sentrale bidrag og framstille den europeiske historien som en lang periode med utelukkende ’massiv kristen påvirkning’, bidrar de to til ytterligere usynliggjøring og fortrenging av islam. Slik bereder de grunnen for den økte forakten for islam som mange er preget av.