Forbanna på Navarsete etter ny dødsulykke

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete må svare innen seks dager på spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) om regjeringens satsing på trafikksikkerhet.

«Det eneste man faktisk vet er at hvis alle kjører slik trafikkreglene tilsier – ja da ville det ikke vært noen ulykker heller. Selvsagt kan man bygge seg vekk fra en ulykke eller ti ved å spytte inn 10 milliarder ekstra til veier og få fremmedarbeidere til å bygge dem (ingen andre er ledige) – men det gjør absolutt ingenting med holdningene til de som kjører. Og de fleste dødsulykker skjer også på veier hvor det rett og slett ikke er plass til bredere veier.

Holdninger betyr alt – enkelt og greit.

Preben

«La oss også avskaffe politiet. Basert på samme logikk er det jo ikke noe belegg for å bruke penger på å motvirke kriminalitet, da det jo er holdninger som ligger til grunn. Når det gjelder trafikk er det jo også åpenbart ikke samtlige ulykker som skjer pga. dårlige holdninger. Det er mulig, selv for en forsiktig sjåfør, å havne i en situasjon hvor han eller hun mister kontroll over bilen.

Frode«De fleste av oss vil normalt kjøre forsiktig, men av og til har vi et "svakt" øyeblikk og dermed ville en midtdeler ha vært på sin plass...Enig?

Tiger72«Nei – det er ikke snakk om svake øyeblikk som gir 300 dødsfall per år i Norge. De dødsulykkene som er gjentakende er yngre menn med overmot i baklomma, narkotika, alkohol, trøtthet, gi faen holdninger.

Preben