BARNETS BESTE: «Hva gjør kronprinsessen ved sin reise til India? Hun ivaretar et politisk prinsipp som er implementert i norsk lovgivning. Hun realiserer begrepet "barnets beste"», skriver Geir Kvarme. Bildet er fra en tur til Indonesia i november. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
BARNETS BESTE: «Hva gjør kronprinsessen ved sin reise til India? Hun ivaretar et politisk prinsipp som er implementert i norsk lovgivning. Hun realiserer begrepet "barnets beste"», skriver Geir Kvarme. Bildet er fra en tur til Indonesia i november. Foto: Lise Åserud / NTB ScanpixVis mer

Forbilledlig av Mette-Marit

For henne var det uvesentlig hvordan barna var blitt til. De hadde et behov hun så seg alene om å kunne dekke.

Kronprinsesse Mette-Marit bisto to nyfødte spedbarn i påvente av at foreldrene fikk innreise til India for å kunne ta seg av barna. Problematisk i manges øyne fordi barna ble født av en surrogatmor. Et bidrag til legalisering av barnerov, ifølge professor Trond Nordby, en politisering av kongehuset mener andre. Kritikerne mener hun burde blitt hjemme.

Kronprinsessen kjenner selvsagt debatten her hjemme om surrogati og har sikkert gjort seg opp en mening. Hennes syn på surrogati kjenner ikke offentligheten til fra før, ei heller ikke etter hennes reise til India. Vi har fått bekreftet at hun er en venners venn og et menneske som følger sitt hjerte for å kunne føle seg hel. I dette tilfelle ved å stille opp for to nyfødte barn. For henne var det uvesentlig hvordan barna var blitt til. De hadde et behov hun så seg alene om å kunne dekke.

For alle barn er det en akuttfase å bli født. Fra en beskyttet tilværelse i kvinnekroppen til et brått møte med verden. Hun stilte seg på barnas side og tilbød seg å representere en stabil kontinuitet i deres første levedøgn. Edelt og uproblematisk, hvis det ikke hadde vært for at disse barna representerer en rød klut for det politiske Norge. Aftenposten kalte reisen hennes medmenneskelig og naiv. Jeg vil kalle den forbilledlig og reflektert.

For hva gjør hun ved sin reise til India? Hun ivaretar et politisk prinsipp som er implementert i norsk lovgivning. Hun realiserer begrepet «barnets beste». At et barn ikke skal lide for valg, foretatt av dets foreldre er politisk forankret i Norge. Regjeringen har riktignok en selektiv forståelse av lovverket når det gjelder asylbarn og barn som er født av surrogatmor men loven skiller ikke ut disse barna fra andre barn. Kronprinsessens handling er et samsvar mellom ord og handling og burde ikke utløse et skred av forferdelse for noen. Hun skiller ikke på barna. Hun ser at disse barna har det samme behov for rettsbeskyttelse og omsorg som alle andre barn, i samsvar med norsk lov. Hvor politisk ukorrekt er det? Hvor naivt er det? Og hva ville alternativet ha vært? Å sette barnas akuttbehov til side?

Følg oss på Twitter

Hvis noe er politisk problematisk ved denne saken er det teksten på slottets hjemmesider rundt reisen til India. «Barnas fedre er nære venner av Kronprinsessen..» Ifølge norsk lov er disse fedrene faktisk ikke barnas foreldre og derved heller ikke som fedre å regne. Her griper slottet direkte, sikkert ubevisst, inn i en del av debatten om surrogati. For hvem er disse barnas foreldre? Slottet svarer med en ryggmargsrefleks, til felles med de fleste andre. Der norsk lov peker på surrogatmoren og hennes eventuelle ektemann som foreldre til barna, peker slottet på de to fedrene. Det gleder oss som ønsker at norsk lov skal samsvare med den reelle situasjonen ved surrogati, nemlig at surrogatmoren frasier seg morskapet etter rettslige avtaler.

Jeg påstår ikke at Slottet bevisst mener noe om rettstillstanden til disse barna men jeg merker meg at de kommuniserer en fornuftig forståelse av hvem barnas foreldre er. Det er det eneste politisk ukorrekte i denne saken og det bør man ikke laste Mette-Marit for.

Skuespiller og surrogatfar Geir Kvarme er sterkt engasjert i surrogatidebatten. Bildet er fra et tidligere Magasinet-portrett. Foto: Nina Ruud
Skuespiller og surrogatfar Geir Kvarme er sterkt engasjert i surrogatidebatten. Bildet er fra et tidligere Magasinet-portrett. Foto: Nina Ruud Vis mer